Biosecuritate

tipareste trimite pe mail

 Prezentare Biosecuritate

Detalii

Autor: APM Caraş-Severin,
Adăugat: 2010-09-13 11:44:21
Ultima actualizare: 2010-09-13 11:45:16

Biosecuritatea este reprezentată de un spectru larg de măsuri (politici de biosecuritate, regim de reglementări, măsuri ştiinţifice şi tehnice), aplicate într-un cadru organizat, necesar minimizării sau eliminării riscurilor potenţiale pe care biotehnologia modernă, prin organismele modificate genetic şi produsele derivate (O.M.G. - plante, animale şi microorganisme), le poate aduce asupra echilibrului natural al mediului înconjurător şi asupra sănătăţii umane.

Reglementări în domeniul biosecurităţii

Activităţile care implică organismele modificate genetic sunt supuse unui regim special de reglementare, autorizare şi administrare, în conformitate cu legislaţia şi actele juridice internaţionale la care România este parte.

La nivelul Uniunii Europene biosecuritatea este reglementată prin normativele:
- Directiva 90/219/CEE privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, amendată prin Directiva nr. 98/81/CCE;
- Directiva nr. 2001/18/CE privind introducerea deliberată în mediu şi plasarea pe piaţă a O.M.G., care abrogă Directiva 90/220/CEE;
- Regulamentul Parlamentului european şi al Consiliului (CE) 1829/2003 privind alimentele şi furajele modificate genetic;
- Regulamentul Parlamentului european şi al Consiliului (CE) 1830/2003 privind urmărirea (trasabilitatea) şi etichetarea O.M.G. şi urmărirea (trasabilitatea) produselor alimentare şi a furajelor obţinute din O.M.G. care amendează Directiva Consiliului nr. 2001/18/CE;
- Regulamentul 1946/2003 privind transportul peste frontieră a O.M.G. -urilor.

Începând cu anul 2000, România a promovat o politică de deschidere faţă de introducerea pe piaţă şi în mediu a plantelor de cultură modificate genetic. În acest context, a fost elaborată O.U.G. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată, completată şi modificată prin Legea 214/2002.

La nivel internaţional, România a semnat în data de 11 octombrie 2000, în calitate de Parte la Convenţia privind Diversitatea Biologică, Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea, pe care l-a ratificat în 30 iunie 2003 prin Legea 59/2003.

Protocolul a intrat în vigoare începând cu data de 28 septembrie 2003. Planul Naţional de Biosecuritate cuprinde:


- politica naţională în domeniul biosecurităţii, corelată cu obiectivele privind agricultura;
- măsuri de protecţie privind alimentaţia, sănătatea, mediul şi dezvoltarea durabilă;
- un sistem administrativ pe baza căruia se dezvoltă capacităţile instituţionale necesare gestionării domeniului de biosecuritate (la nivel naţional şi internaţional);
- cadrul instituţional;
- sistemul decizional (inclusiv evaluarea riscului şi managementul riscului);
- mecanisme pentru informarea, educarea şi participarea publicului, inclusiv în procesul de luare a deciziilor.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.