Substante si produse chimice

tipareste trimite pe mail

 Prezentare Generala

Detalii

Autor: APM Caraş-Severin,
Adăugat: 2010-09-30 21:36:40
Ultima actualizare: 2010-09-30 21:36:40

Principalul scop al noii politici comunitare în domeniul substanţelor şi preparatelor chimice este dezvoltarea durabilă şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii, securităţii omului şi a mediului înconjurător prin menţinerea şi dezvoltarea competivităţii industriale, prin prevenirea fragmentării pieţei comunitare şi prin dezvoltarea unui sistem unic pentru substanţele chimice noi şi pentru cele existente.

Legislaţia europeană în domeniul managementului produselor chimice a fost amendată în mod semnificativ, iar industria va trebui să facă faţă unor responsabilităţi mai mari decât înainte pentru asigurarea fabricării şi utilizării de produse chimice în conformitate cu standarde înalte de protecţie a sănătăţii umane şi securităţii mediului. Unele substanţe chimice vor dispărea, cel mai probabil, deoarece companiile nu vor considera că merită să plătească pentru a le înregistra şi testa. Studiile efectuate arată că aproximativ 20% din chimicalele comercializate astăzi (dar a căror cerere este redusă) vor dispărea de pe piaţă, deoarece producătorii nu vor mai investi în înregistrarea lor.

Substanţe reglementate de Protocolul de la Montreal (ODS)

Principalele activităţi industriale în care sunt utilizate ODS–urile sunt:
-întreţinerea şi alimentarea echipamentelor de refrigerare şi de aer conditionat, sub forma agenţilor de racire ;
-curăţarea şi degresarea suprafeţelor metalice sau a componentelor electronice, ca solvenţi ;
-producţia de spume, inclusiv cele de poliuretan în spray sau rigide ;
-producţia agenţilor de stingerea incendiilor;
-dezinfecţia solurilor şi a depozitelor de cereale, cu bromura de metil.

Poluanţi organici persistenţi

Poluanţii organici persistenţi sunt substanţe organice cu grad ridicat de toxicitate şi persistenţă (rezistă la degradarea chimică, biologică şi fotochimică), sunt semivolatile, au solubilitatea scăzută în apă şi ridicată în mediile grase (bioacumulare în ţesuturile grase din organismele vii), pot avea efecte toxice acute şi cronice asupra sănătăţii umane şi speciilor animale.

Cele mai importante categorii de POP sunt:
pesticidele: aldrin, clordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor, mirex , toxafen;
substanţele chimice industriale: hexaclorbenzen, bifenili policloruraţi (aprox. 129 compuşi);
produsele secundare: dioxinele şi furanii, obţinute neintenţionat în urma reacţiilor chimice şi a proceselor de combustie.

Surse de POP–uri se regăsesc în patru sectoare economice importante: agricultură, industrie, transporturi şi energie, la care se pot adăuga alte surse ce includ aşezările umane cu depozite de deşeuri sau incineratoare. Pentru eliminarea acestor produşi periculoşi în luna mai 2001, a fost adoptată convenţia de la Stockholm, România devenind parte a acestei Convenţii odată cu ratificarea acesteia prin Legea 261/2004.


Regulamentul 1907/2006 – REACH

Regulamentul REACH (Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) introduce un sistem global de control al substanţelor chimice şi se aplică pentru substanţele chimice produse, importate şi introduse pe piaţă, precum şi pentru preparatele şi articolele care le conţin.Prin implementarea Regulamentului REACH se urmăreşte:
eficientizarea funcţionării pieţei interne pentru substanţe chimice, printr-o abordare unitară cu cea a Uniunii Europene;
elaborarea sistemului de evaluare a riscului reprezentat de chimicale, a sistemului de înregistrare şi autorizare a substanţelor şi preparatelor chimice în scopul asigurării unui grad ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului;
îmbunătăţireacompetitivităţii şi inovaţiei;
promovarea metodelor alternative pentru evaluarea pericolelor reprezentate de substanţe.

Astfel, producătorii şi importatorii sunt obligaţi să înregistreze substanţele produse/importate în cantităţi mai mari de 1 tonă, mai putin cazul în care acestea sunt exceptate.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.