Reglementări > Acordul de mediu

tipareste trimite pe mail

 Anunturi Publice - evaluarea impactului asupra mediului

Detalii

Autor: APM Caraş-Severin,
Adăugat: 2010-09-13 12:24:28
Ultima actualizare: 2014-05-19 12:42:44

Taguri

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de drum pentru străzile Colonia I, Vulturilor şi Valea Vulpilor în Anina”, propus a fi amplasat în Anina, în intravilan, jud. Caraş-Severin, titular U.A.T. Anina prin primar ROMÂNU Gheorghe.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul SC ANTREPRIZA DUŞAN ŞI FIUL SRL din localitatea Reşiţa, strada Calea Timişorii, nr. 37, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

05.05.2014

----------------------------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului ?i fărăevaluare adecvatăîn cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CANALIZARE MENAJERĂ ?I STA?IE DE EPURARE ÎN LOC.  RUSCA” titular Unitatea Teritorial Administrativă Teregova.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 08.04.2014.

          

Data afişării anunţului pe site

30.04.2014

------------------------------

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CANALIZARE MENAJERĂ ?I STA?IE DE EPURARE ÎN LOC.  TEREGOVA” titular Unitatea Teritorial Administrativă Teregova.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 08.04.2014.

          

Data afişării anunţului pe site

30.04.2014

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE AUTOSERVICE, propus a fi amplasat în Comuna Berzovia, titular HUCERA Raul .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053 şi la domiciliul titularului din Berzovia, nr. 315,  în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site  28.04.2014

 

-------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ

 

DECIZIE FINALĂ LA AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI – S.C. MITMAVIS FOREST S.R.L.

 

Data: 14.04.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. MITMAVIS FOREST S.R.L.  – Exploatare forestieră, desfăşurată în judeţul Caraş-Severin.

 

Propunerile şi sugestiile se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73, tel. 0255-223-053, fax: 0255-226-729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, până la data de 28.05.2014.

 

 

 

 

Întocmit:

ing. Alin CATALINA

 

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ

 

DECIZIE FINALĂ LA AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI – S.C. TIMFEL TRANS S.R.L.

 

Data: 25.03.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. S.C. TIMFEL TRANS S.R.L.  – Exploatare forestieră, desfăşurată în judeţul Caraş-Severin.

 

Propunerile şi sugestiile se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73, tel. 0255-223-053, fax: 0255-226-729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, până la data de 09.05.2014.

 

 

 

 

Întocmit:

ing. Alin CATALINA

 

------------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ

 

DECIZIE FINALĂ LA AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI – S.C. GODIAR TRANS S.R.L.

 

Data: 11.04.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. GODIAR TRANS S.R.L.  – Exploatare forestieră, desfăşurată în judeţul Caraş-Severin.

 

Propunerile şi sugestiile se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73, tel. 0255-223-053, fax: 0255-226-729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, până la data de 27.05.2014.

 

 

 

 

Întocmit:

ing. Alin CATALINA

 

-----------------------------------------------------------------------

ANUNŢ

 

DECIZIE FINALĂ LA AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI – S.C. ONESCU ELY S.R.L.

 

Data: 10.04.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. S.C. ONESCU ELY S.R.L.  – Prelucrare marmur[, amplasată în localitatea Rusca Montană, numărul 74.

 

Propunerile şi sugestiile se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73, tel. 0255-223-053, fax: 0255-226-729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, până la data de 26.05.2014.

 

 

 

 

Întocmit:

ing. Alin CATALINA

 

----------------------------------------------------

ANUNŢ

 

DECIZIE FINALĂ LA AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI – S.C. AGR AIAN ŞI ANIA S.R.L.

 

Data: 14.03.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. S.C. AGR AIAN ŞI ANIA S.R.L.  – Spălătorie auto, amplasată în oraşul Bocşa, strada Funicularului, numărul 1.

 

Propunerile şi sugestiile se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73, tel. 0255-223-053, fax: 0255-226-729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, până la data de 25.04.2014.

 

 

 

 

Întocmit:

ing. Alin CATALINA

 

------------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

         

 

    Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Canalizare menajeră ?i sta?ie de epurare, propus a fi amplasat în Comuna Teregova, sat Rusca  titular UAT TEREGOVA .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, şi la sediul titularului UAT TEREGOVA.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

             22.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

         

 

    Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Canalizare menajeră ?i sta?ie de epurare, propus a fi amplasat în Comuna Teregova, sat Teregova,  titular UAT TEREGOVA .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, şi la sediul titularului UAT TEREGOVA.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

             22.04.2014

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Refacere parţială şanţuri şi rigole pe drumul comunal DC24 şi modernizare străzi în localitatea Feneş, în comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în satul Feneş, titular Comuna Armeniş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site: 17.04.2014 

----------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Refacere parţială şanţuri şi rigole pe drumul comunal DC24 şi modernizare străzi în localitatea Feneş, în comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în satu Feneş, titular UAT Comuna Armeniş .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la Primăria Armeniş în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 16.04.2014

 

------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIRE PĂSTRĂVĂRIE, propus a fi amplasat în Ilidia zona Valea Mare, titular MONTANA FISH S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site : 09.04.2014

--------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PĂSTRĂVĂRIE, propus a fi amplasat în Ilidia, titular MONTANA FISH S.R.L.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul titularului din Oraviţa, str. Valea Minerilor, nr. 15, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16/14.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site 08.04.2014

----------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: cu evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul MICROCARIERĂ BOCŞA SUD, propus a fi amplasat în UAT Bocşa, titular SPEED PROD S.R.L.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

         2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro , în termen de 13 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site : 02.04.2014

 

-----------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MICROCARIERĂ, propus a fi amplasat în perimetrul de explorare Bocşa Sud – extravilan Bocşa, titular SPEED PROD S.R.L.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul titularului din Reşiţa, str. Văliugului, nr. 60A în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16/14.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site : 31.03.2014.

-----------------------------------------------------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere hală de producţie”, propus a fi amplasat în Bocşa, strada Carpaţi, nr. 5, jud. Caraş-Severin, titular SC PLAST LASGO SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul SC PLAST LASGO SRL din localitatea Bocşa, strada Carpaţi, nr. 5, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

01.04.2014

-----------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări de desfiinţare – CONSTRUCŢII EXISTENTE ŞI CALE FERATĂ, propus a fi amplasat în Comuna Topleţ, titular BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 11 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site: 27.03.2014

--------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu necesită evaluare de mediu, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru planul PUD – construire autoservice Berzovia, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Berzovia, C.F. nr. 35963 Berzovia, titular HUCERA Raul.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 05.04.2014.

 

Data afişării anunţului pe site

27.03.2014

--------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrări de desfiinţare – CONSTRUCŢII EXISTENTE ŞI CALE FERATĂ, propus a fi amplasat în comuna Tople’, titular BEGA MINERALE SRL .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul titularului din Timişoara, Calea Şagului, nr. 143/b în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 21.03.2014

-----------------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ÎNFIINŢARE DRUMURI AGRICOLE VRANI – IERTOF, COMUNA VRANI, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN, propus a fi amplasat în UAT Comuna Vrani, titular Comuna Vrani .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 11 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site 12.03.2014

---------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire hală producţie bricheţi, 2 uscătoare, grup sanitar, platformă betonată, şopron şi împrejmuire, propus a fi amplasat în Oraviţa, str. Broşteniului, nr. 59, titular NORMAROM INDUSTRIE S.R.L.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul tirularului din Oraviţa, Broşteniului, 59, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16/14.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 07.03.2014

 

--------------------------

Data: 07.03.2014

 

Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu

pentru: S.C. UNIREA AVANTAJ S.R.L., cu sediul social în ...., nr. ..., în vederea desfăşurării activităţii:

-         Exploatare forestieră, cod CAEN rev. 2: 0220;

La punctul de lucru din UP 2  Ocolul Silvic Băile Herculane, jud. Caraş-Severin.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişare, până la data de 17.04.2014

Afişat pe site-ul A.P.M. Caraş-Severin: 07.03.2014

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

-----------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ÎNFIINŢARE DRUMURI AGRICOLE VRANI – IERTOF, COMUNA VRANI, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN, propus a fi amplasat în UAT Comuna Vrani, titular Comuna Vrani .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul administraţiei publice locale a Comunei Vrani în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 06.03.2014

-----------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul Cercetarea geologică a apelor minerale din perimetrul de explorare Băile Herculane-Izvoare Diana, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al Oraşului Băile Herculane, titular S.C. CASITO TURISM S.R.L. Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 11 zile de la postarea pe site.

 

Data afişării anunţului pe site

20.02.2014

-----------------------------------------------------------------------

ANUNŢ

 

DECIZIE FINALĂ LA AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI – S.C. MEMENTO HAUSE S.R.L.

 

Data: 12.02.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. MEMENTO HAUSE S.R.L.  – Pensiune turistică, amplasată în localitatea Reşiţa, Calea Caransebeşului, numărul 96.

 

Propunerile şi sugestiile se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73, tel. 0255-223-053, fax: 0255-226-729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, până la data de 25.03.2014.

 

 

 

 

Întocmit:

ing. Alin CATALINA

 

ANUNŢ

 

DECIZIE FINALĂ LA AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI – S.C. MIMARNIC BM S.R.L.

 

Data: 04.02.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. MIMARNIC BM S.R.L.  – Spălătoria auto, amplasată în oraş Bocşa, strada Crişan, numărul 2.

 

Propunerile şi sugestiile se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73, tel. 0255-223-053, fax: 0255-226-729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, până la data de 17.03.2014.

 

 

 

 

Întocmit:

ing. Alin CATALINA

---------------------------------------------------------------------------

 

-------------------

ANUNŢ

 

DECIZIE FINALĂ LA AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI – S.C. AGFS AGROFOREST LOGISTIK S.R.L.

 

Data: 30.01.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. AGFS AGROFOREST LOGISTIK S.R.L.  – Exploatare forestieră, desfăşurată în judeţul Caraş-Severin.

 

Propunerile şi sugestiile se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73, tel. 0255-223-053, fax: 0255-226-729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, până la data de 12.03.2014.

 

 

 

 

Întocmit:

ing. Alin CATALINA

 

 

------------------------------------

Anunţ public privind dezbaterea publică

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Consolidare DN 67D km 76+830 – km 108+390 Valea Cernei – Băile Herculane, cu întreruperi”, propus a fi amplasat în judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi, titular Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. Bucureşti - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

 Rapoartele pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, şi la sediul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara din Timişoara, strada Coriolan Băran, numărul 18, în zilele de luni-vineri, între orele 0730 – 1530.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarele adrese de internet http://apmcs.anpm.ro şi www.drdptm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei oraşului Băile Herculane, în data de 18.02.2014, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 18.02.2014.

 

Data afişării anunţului pe site

20.01.2014

 

 

 

----------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire hală structură metalică pentru acoperire sta?ie de sortare de?euri menajere”, propus a fi amplasat în municipiul Re?i?a, str. Dealul Lupacului, nr. FN, jud.Caraş-Severin, titular SC GREEN ECOBAUER SRL, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr.2632din data de 12.12.2013.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800–1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

 

Data afişării anunţului pe site

15.01.2014

---------------------------------------------

Anunt public 

Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin anun?ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Construire hală structură metalică pentru acoperire sta?ie de sortare de?euri menajere”, propus a fi amplasat în municipiul Re?i?a, Dealul Lupacului, FN, jud. Caraş-Severin, titular S.C. GREEN ECOBAUER S.R.L.

 Informa?iile privind proiectulpropus pot fi consultate la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin, Re?i?a, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observa?iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin, Re?i?a, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afi?ării anun?ului pe site

07.01.2014

------------------------------------------------

Anunţ

public privind decizia etapei de încadrare

 

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Demolare construcţii existente: atelier mecanic, birou, două şoproane, coş, cabină portar, magazie, în vederea construirii: Spaţii de depozitare cereale în cadrul SC FERME D'AGRO SRL, propus a fi amplasat în satul Măureni, titular S.C. FERME D'AGRO S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1800/1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

19.12.2013 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

DECIZIE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI

 

Data: 17.12.2013

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă:

Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu

pentru: Ocolul Silvic Bocşa Română, cu sediul în Bocşa, str. Republicii, nr. 92, în vederea desfăşurării activităţii:

 • Exploatare forestieră, cod CAEN rev. 2: 0220;

În UP VIII Ocna de Fier, UP IX Dognecea, UP X Cernovăţ, jud. Caraş-Severin.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic de luni până joi între orele 9.00 – 16.00 şi vineri între orele 9.00 – 13.00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişare, până la data de 31.01.2014

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 17.12.2013

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

---------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic de 0,987 MW, racordare la S.E.N. şi împrejmuire teren”, propus a se realiza pe teritoriul administrativ al localităţii Bocşa, jud. Caraş-Severin, titular: SC GREEN ENERGY AJT SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  20.12.2013.

 

 

Data afişării anunţului pe site

16.12.2013

 

-----------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CENTRU DE COLECTARE ŞI PROCESARE FRUCTE ÎN LOCALITATEA ARMENIŞ, JUD. CARAŞ-SEVERIN, propus a fi amplasat în Feneş, Comuna Armeniş, titular S.C. SANSA IMPEX S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1600/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 11 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

06.12.2013

----------------------

ANUNŢ

 

DECIZIE FINALĂ LA AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI – S.C. BRAVI NEK S.R.L.

 

Data: 20.12.2013

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. BRAVI NEK S.R.L.  – Exploatare forestieră, desfăşurată în judeţul Caraş-Severin.

 

Propunerile şi sugestiile se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73, tel. 0255-223-053, fax: 0255-226-729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, până la data de 06.02.2014.

 

 

 

 

Întocmit:

ing. Alin CATALINA

-------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic 0,987 MW, racord la S.E.N. şi împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Bocşa, jud. Caraş-Severin, titular SC GREEN ENERGY AJT SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul SC GREEN ENERGY AJT SRL din localitatea Timişoara, strada Alba Iulia, nr. 5, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

06.12.2013

 

---------------------------

 

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic 0,987 MW, racord la S.E.N. şi împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Bocşa, jud. Caraş-Severin, titular SC GREEN ENERGY AJT SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul SC GREEN ENERGY AJT SRL din localitatea Timişoara, strada Alba Iulia, nr. 5, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

06.12.2013

 

-------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul PUZ –Construire parc fotovoltaic şi instalaţii de racordare la S.E.N. propus a fiamplasat în extravilanul oraşului Bocşa, titular S.C Arosixpower S.R.L..

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15 decembrie 2013.

 

Data afişării anunţului pe site

05.12.2013

 

-------------------------

      Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fărăevaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Modernizare şi extindere construcţie cu destinaţia de pensiune”, propus a fi amplasat în comuna Fîrliug, nr. 350, titular S.C.B&G NOELLIA S.R.L.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, ?i vineri, orele 8,00–14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 12.12.2013 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

05.12.2013

---------------------------------

solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fărăevaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Desfiinţare linii ferate industriale existente”, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, zona Triaj,  titular S.C. TMK- REŞIŢA S.A.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, ?i vineri, orele 8,00–14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 12.12.2013 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

05.12.2013

-----------------------

ANUNŢ

 

DECIZIE FINALĂ LA AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI – S.C. COLCEAR AGREGATE S.R.L.

 

Data: 04.12.2013

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. COLCAR AGREGATE S.R.L.  – Staţie preparare beton, amplasată în localitatea Zăvoi, CF nr. 659.

 

Propunerile şi sugestiile se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73, tel. 0255-223-053, fax: 0255-226-729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, până la data de 21.01.2014.

 

 

 

 

Întocmit:

ing. Alin CATALINA

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desfiinţare linii ferate industriale existente”, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, zona Triaj, titular S.C. TMK Reşiţa S.A.,cu sediul în Reşiţa, str. Traian Lalescu, nr.36.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul S.C. TMK Reşiţa S.A.-Resita, str. Traian Lalescu, nr.36, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1500.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

02.12.2013

-------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare şi extindere construcţie cu destinaţia de pensiune”, propus a fi amplasat în comuna Fîrliug, nr.350, jud. Caraş-Severin, titular S.C. B&G NOELLIA S.R.L.cu sediul în sat Mănăstirel, com Cuzdrioara, nr.67, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul S.C.  B&G NOELLIA S.R.L.-sat Mănăstirel, com Cuzdrioara, nr.67, jud. Cluj, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1500.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

----------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CENTRU DE COLECTARE ŞI PROCESARE FRUCTE ÎN LOCALITATEA ARMENIŞ, JUD. CARAŞ-SEVERIN, propus a fi amplasat în Feneş, Comuna Armeniş, titular S.C. SANSA IMPEX S.R.L

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul S.C. SANSA IMPEX S.R.L., din  Municipiul Caransebeş, str. Ardealului, nr. 166Aîn zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              27.11.2013

 

--------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu necesită evaluare de mediu, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru planul PUZ – privind lotizareaterenului înscris în CF nr. 30959, cad. 30959 S-195549 mp pentru construcţii de locuinţe individuale în regim de înălţime de max P+E+M, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Oraviţa – Crizantemelor în prelungire, titular UAT Oraşul Oraviţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30.11.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

20.11.2013

 

------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu necesită evaluare de mediu, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru planul PUZ – construire casă familială Dp+P+E+M, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Mehadia C.F. nr. 31121 Mehadia, titulari HOJDA Mihai şi soţia Mariana.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30.11.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

20.11.2013

--------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune redusă, propus a fi amplasat în Municipiul Caransebeş, străzile G. Buitu, G. Ivul, P. Chinezu, Şt. Velovan şi Ardealului , titular E.on Gaz Distribuţie S.A. Tg.-Mureş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

20.11.2013

 

-----------------------------------

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă şi medie loc. Obreja, Iaz, Var, judeţ Caeaş-Severin, propus a fi amplasat în UAT Obreja, satele Iaz şi Var, titular E.on Gaz Distribuţie S.A. Tg.-Mureş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 11 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

06.11.2013

 

----------------------------

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

DECIZIE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI

 

Data: 30.10.2013

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă:

Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu

pentru: S.C. SFRUT PREST S.R.L., cu sediul social în Municipiul Constanţa, Aleea Orhideelor, nr. 8, judeţul Constanţa, în vederea desfăşurării activităţii:

 • Extracţia nisipului şi pietrişului, cod CAEN rev. 2: 0812;

La punctul de lucru:  Staţia de sortare Buchin, Comuna Buchin, jud. Caraş-Severin.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic de luni până joi între orele 9.00 – 16.00 şi vineri între orele 9.00 – 13.00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişare, până la data de 10.12.2013

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 30.10.2013

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

 

 

-------------------------------

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu / respingere a solicitării acordului de mediu pentru proiectul Fermă de cre?tere ?i îngră?are porcine 8160 capete – Vărădia,amplasat în comuna Vărădia-extravilan, jude?ul Cra?-Severin, titular    S.C. ACCENT TIM S.R.L.

Proiectul acordului de medi şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediu Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.ro.

Observaţiile / contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 31.10.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------

ANUNŢ

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

DECIZIE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI

 

Data: 24.10.2013

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă:

Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu

pentru: STAN WILLI-BENIAMIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul profesional în Oraşul Bocşa, str. Măgura, nr. 69, în vederea desfăşurării activităţii:

 • Tăierea şi rindeluirea lemnului, cod CAEN rev. 2: 1610;

la sediul profesional.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic de luni până joi între orele 9.00 – 16.00 şi vineri între orele 9.00 – 13.00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişare, până la data de 04.12.2013

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 24.10.2013

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

-------------------------------------------

                        ANUNŢ

 

 

DECIZIE FINALĂ LA  AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI    –  S.C.  DJ&AGROPRODUCT S.R.L.

 

Data 10.10.2013

           

Agenţia pentru Protecţia  Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C.  S-DJ&AGROPRODUCTS.R.L., activitatea - cod 0161, 0164, servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii ?i protec?ie fitosanitară –, desfă?urată în Oravi?a, judeţul Cara?-Severin.

Propunerile  şi sugestiile  se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255-223053 pâna la data de 22.11.2013.

 

 

-----------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul PUZ –Amplasare turbine vânt Răcăşdia (În scopul asigurării nevoilor comunităţii) propus a fiamplasat în extravilanul comunei Răcăşdia, titular Comuna Răcăşdia.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 27 octombrie 2013.

 

Data afişării anunţului pe site

17.10.2013

------------------------------------------------

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul LEA 400 KV de interconexiune Reşiţa (România) – Pancevo (Serbia) amplasat pe teritoriile UAT Reşiţa, Ezeriş, Dognecea, Lupac, Goruia, Ciudanoviţa, Ticvaniu Mare, Grădinari, Vărădia, Vrani şi Berlişte, titular CNTEE Transelectrica S.A. – Sucursala Transport Timişoara.

    Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73 şi la sediul S.T. Timişoara, Piaţa Romanilor, 11 , în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 13 zile de la afişarea pe site.

-------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Explorare geologică în perimetrul Verendin, jud. Caraş-Severin” propus a fi amplasat în UAT Comuna Luncaviţa, conform coordonatelor transmise, titular S.C. LCC Compania Cărbunelui S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare &ˆn termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

16.10.2013

 

---------------------------------

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

DECIZIE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI

 

Data: 15.10.2013

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă:

Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu

pentru: CEKENDCOM S.R.L., cu sediul social în judeţul Harghita, com. Satu Mare, FS, nr. 331, punct de lucru în Valeadeni, în vederea desfăşurării activităţii:

 • Exploatare forestieră, cod CAEN rev. 2: 0220;

La punctul de lucru:  Ocolul Silvic Păltiniş, jud. Caraş-Severin.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic de luni până joi între orele 9.00 – 16.00 şi vineri între orele 9.00 – 13.00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişare, până la data de 22.11.2013

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 15.10.2013

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

-------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere şi modernizare clădire”, propus a se realiza pe teritoriul administrativ al localităţii Reşiţa, strada 24 Ianuarie, nr. 150, jud. Caraş-Severin, titular: SC ANTREPRIZA DUŞAN ŞI FIUL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  24.05.2013.

 

 

Data afişării anunţului pe site

17.10.2013

---------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de explorare perimetrul Delineşti – minereu de mangan,propus a fi amplasat pe teritoriul comunei  Păltiniş, sat Delineşti, titular S.C. EUROLEMN TRANS S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 17.10.2013.

 

Data afişării anunţului pe site: 09.10.2013

----------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire pensiune agroturistică”,propus a fi amplasat pe teritoriul comunei Bozovici, zona Tarla 60.3, titular MIHAI FLAVIUS CORNELI.I.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 17.10.2013.

 

Data afişării anunţului pe site: 09.10.2013

------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Explorare geologică în perimetrul Verendin, jud. Caraş-Severin, propus a fi amplasat în UAT Luncaviţa – sat Verendin, titular S.C. LCC COMPANIA CĂRBUNELUI S.R.L..

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul titularului din Reşiţa, str. Lupacului, nr. 2, tel. 0374909766, în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              09.10.2013

---------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere şi modernizare clădire”, propus a fi amplasat în Reşiţa, strada 24 Ianuarie, nr. 150, jud. Caraş-Severin, titular SC ANTREPRIZA DUŞAN ŞI FIUL SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul SC ANTREPRIZA DUŞAN ŞI FIUL SRL din localitatea Reşiţa, strada Calea Timişorii, nr. 37, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

07.10.2013

------------------------------------

DECIZIE FINALĂ LA  AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI    –  S.C.  S-BURGMAYER S.R.L.

 

Data 18.09.2013

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia  Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C.  S-BURGMAYERS.R.L., activitatea - cod 0161, 0164, servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii ?i protec?ie fitosanitară –, desfă?urată în Oravi?a, judeţul Cara?-Severin.

Propunerile  şi sugestiile  se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255-223053 pâna la data de 30.10.2013.

 

-------------------------------------------------------------------

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ - SEVERIN în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare pentru PUZ:Valea Cîlnicelului – agrement ?i locuin?e individuale” – Re?i?a, Valea Cîlnicelului,  jud.Caraş-Severin”, titular Primăria Municipiului Re?i?a, şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 Comentariile privind decizia de încadrare, propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia în ziar, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş - Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul 73, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 ÷ 16:30 şi vineri, între orele 08:00 – 14:00.

 Data afisarii: 03.10.2013

-----------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Cercetare a calcarului industrial prin executarea de foraje de suprafaţă - Dognecea” propus a fi amplasat în UAT Comuna Dognecea, conform coordonatelor transmise, titular S.C. REALITAS INVESTMENTS S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

03.10.2013

 

-------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Cercetarea calcarului industrial prin executarea de foraje de suprafaţă - Dognecea, propus a fi amplasat în perimetrul de explorare Ferdinand – UAT Comuna Dognecea, titular S.C. Realitas Investments S.R.L. Bocşa.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul titularului din Bocşa, str. Dognecei, nr. 10, în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              30.09.2013

 

 

--------------------------------------

ANUNŢ

 

DECIZIE FINALĂ PRIVIND AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI LA  S.C. KAUFOF COM S.R.L.

 

Data  27.09.2013.

 

Agenţia pentru Protecţia  Mediului Caraş-Severin face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţilor: Tăierea ?i rindeluirea lemnului; Fabricarea ambalajelor din lemn, încadrate la codurile  CAEN Rev. 2 – 1610 ?i 1624; titular S.C. KAUFOF COM S.R.L. cu sediul social în comuna  Glugova, jude?ul Gorj.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi între orele 0800-1630 ?i vineri între orele 0800-1400 la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului  Cara?-Severin, din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255-223053.

În conformitate cu prevederile OM 1798/2007, art. 13, alin. (2), Decizia  poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM Cara?-Severin, eliberează autorizaţia de mediu.

 

Întocmit,

Ing. Nelu FIŞCUCI.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă disponibilizarea proiectului planului PUZ Construire microhidrocentrală pe râul Timiş în Maciova, comuna Constantin Daicoviciu şi a RAPORTULUI DE MEDIU.

Documentele pot fi consultate la sediul SSM PREST S.R.L.din Timişoara, str. Ilie Gropşeanu, nr. 16, în zilele lucrătoare, între orele 9 – 15 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele lucrătoare între orele 8 – 16 (vineri 8 - 14) precum si pe paginia web www.apmcs.anpm.ro .

Publicul interesat poate trimite comentarii şi propuneri scrise la sediile S.C. SSM PREST S.R.L. şi A.P.M. Caraş-Severin în termen de 48 de zile de la data afişării.

 

26 septembrie 2013

 

----------------------------------------------------------------------------

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului pentru SC ACCENT TIM SRL.


 

ANUNŢ PUBLIC

 

Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul Fermă de cre?tere ?i îngră?are porci 8160 capete - Vărădia, propus a fi amplasat în comuna Vărădia, extravilan, jud. Cara?-Severin, titular S.C. ACCENT TIM S.R.L.

Tipul decizie posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul SC ACCENT TIM SRL, din Timi?oara , str. Ani?oara Odeanu, nr. 7, cam. 1, jud. Timi?, în zilele de luni-joi între orele 0800 - 1630  şi vineri  între orele 0800 – 1400.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul primăriei Vărădia, jud. Cara?-Severin, în data de 24.10.2013, începând cu orele 1400.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind  documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin,până la data de 24.10.2013 (data dezbaterii publice).

 

 

 

 

------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Alimentare cu energie electrică grup 7 consumatori – str. Racoviţei, Caransebeş, propus a fi amplasat în Municipiul Caransebeş, C.F. nr. 35167, 33953, 34059, 33446, 30201, 33280, 31678 Caransebeş, titular Enel Distribuţie Banat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

18.09.2013

-------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, străzile Căminelor, Constructorilor şi Calea Caransebeşului (parţial), titular E.on Gaz Distribuţie S.A. Tg.-Mureş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

18.09.2013

 

 

---------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, străzile Căminelor, Constructorilor şi Calea Caransebeşului (parţial), titular E.on Gaz Distribuţie S.A. Tg.-Mureş.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, la sediul titularului din Tg.-Mureş – Piaţa Trandafirilor, nr. 21 şi la sediul proiectantului din Arad, Timotei Cipariu, nr. 3, jud. Arad,în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16.30/14.00.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              13.09.2013

 

-------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Alimentare cu energie electrică grup 7 consumatori – str. Racoviţei, Caransebeş, propus a fi amplasat în Municipiul Caransebeş, C.F. nr. 35167, 33953, 34059, 33446, 30201, 33280, 31678 Caransebeş, titular Enel Distribuţie Banat.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul Enel Distribuţie Banat din Reşiţa, bulevardul A.I. Cuza, nr. 42, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16.30/14.00.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              13.09.2013

--------------------------------------------------

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice S.A., S.T. Timişoaraanunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Linia Electrică Aeriană 400 KV Porţile de Fier – Anina – Reşiţa” propus a fi amplasat în 14 unităţi administrativ teritoriale din cadrul judeţelor Caraş-Severin şi Mehedinţi, astfel:

 • în judeţul Caraş-Severin (11 unităţi): comuna Ezeriş, municipiul Reşiţa, comuna Caraşova, oraşul Anina, comuna Bozovici, comuna Prigor, comuna Lăpuşnicel, comuna Iablaniţa, comuna Mehadia, oraşul Băile Herculane, comuna Topleţ;
 • în judeţul Mehedinţi ( 3 unităţi): comuna Iloviţa, comuna Brezniţa – Ocol, municipiul Drobeta Tr. Severin;

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Rapoartele pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului consultate la sediile:

 • Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 296, în zilele de luni-joi între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/articole/acordul_de_mediu-89  .
 • Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. Sucursala Timişoara, str. Piaţa Romanilor, nr. 11, Timişoara în zilele de luni-joi între orele 8-16 şi vineri, între orele 8-14.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet www.transelectrica.ro .

Dezbaterea ˆpublică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la:

 • Brezniţa Ocol – jud. Mehedinţi – 23 septembrie 2013 orele 17 (Primărie – sala de consiliu);
 • Mehadia – jud. Caraş-Severin – 24 septembrie 2013 orele 16 (Primărie – sala de consiliu);
 • Bozovici – jud. Caraş-Severin – 25 septembrie 2013 orele 16 (Primărie &- sala de consiliu);

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, până la data de 23.09.2013.

 

 

--------------------------------

Anunt dezbateri publice LEA PdF-Resita

---------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire PENSIUNE AGROTURISTICĂ MIOARA, localitatea Remetea-Pogănici, comuna Fîrliug, amplasament identificat prin top. 743/1, cad. 369 înscris în C.F. 30724 Fîrliug, titular Barbu Mioara P.F.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

28.08.2013

------------------------------------------

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire parc fotovoltaic Pi=0,99 MW, împrejmuire, creare acces şi racordare la SEN, amplasat în localitatea Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în Comuna Constantin Daicoviciu, titular BHF PARK DOI S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

22.08.2013

-----------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire parc fotovoltaic Pi=0,99 MW, împrejmuire, creare acces şi racordare la SEN, amplasat în localitatea Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasaValea Ct în Comuna Constantin Daicoviciu, titu lar BHF PARK TREI S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

22.08.2013

----------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire parc fotovoltaic Pi=0,99 MW, împrejmuire, creare acces şi racordare la SEN, amplasat în localitatea Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în Comuna Constantin Daico viciu, titular BHF PARK S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

22.08.2013

 

-----------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire parc fotovoltaic Pi=0,99 MW, împrejmuire, creare acces şi racordare la SEN, amplasat în localitatea Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în Comuna Constantin Daicoviciu, titular BHF VERDE S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

22.08.2013

 

 

---------------------------

 

A P M C-S în conformitate cu HG nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat, decizia etapei de analiză a calită?ii Raportului de Mediu, care este de emitere a Avizului de mediu  pentru „ PUZ-Fermă de cre?tere ?i îngră?are porci 8160   capete – Vărădia, jude?ul Cara?-Severin”,       titularului de plan S.C. ACCENT TIM S.R.L.

Următoarele documente pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul 73, în zilele de luni - vineri între orele 09:00 ÷ 15:00:                                       .          ? Planul adoptat;                                                                                   .            ? Măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.                  ? Declara?ie privind modul în care considera?iile privind mediul au fost integrate în plan, moduln în care raportul de mediu a fost pregătit, modul în care opiniile exprimate de alte autorită?i au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu ?i motivele alegerii alternativei planului

Comentariile privind decizia de încadrare, propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia în ziar, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul 73, în zilele de luni - joi între orele 08:00 ÷ 16:30 ?i vineri între orele 08:00 ÷ 14:00.

 

 

 

---------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire parc fotovoltaic Pi=0,99 MW, împrejmuire, creare acces şi racordare la SEN, amplasat în localitatea Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat pe imobilul cu nr. cad nou 34232 înscris în C.F. nr. 34232 Constantin Daicoviciu, titular S.C. BHF PARK TREI S.R.L..

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul titularului din Timişoara, str. Palanca, nr. 1,în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 1630/1400.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              19.08.2013

 

-----------------------------------------------------

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire parc fotovoltaic Pi=0,99 MW, împrejmuire, creare acces şi racordare la SEN, amplasat în localitatea Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat pe imobilul cu nr. cad 34229 înscris în C.F. nr. 34229 Constantin Daicoviciu, titular S.C. BHF PARK S.R.L..

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul titularului din Timişoara, str. Palanca, nr. 1,în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 1630/1400.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              19.08.2013

 

---------------------------------

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire parc fotovoltaic Pi=0,99 MW, împrejmuire, creare acces şi racordare la SEN, amplasat în localitatea Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat pe imobilul cu nr. cad 34229 înscris în C.F. nr. 34229 Constantin Daicoviciu, titular S.C. BHF PARK S.R.L..

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul titularului din Timişoara, str. Palanca, nr. 1,în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 1630/1400.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              19.08.2013

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire parc fotovoltaic Pi=0,99 MW, împrejmuire, creare acces şi racordare la SEN, amplasat în localitatea Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat pe imobilul cu nr. cad 34231 înscris în C.F. nr. 34231 Constantin Daicoviciu, titular S.C. BHF PARK VERDE S.R.L..

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul titularului din Timişoara, str. Palanca, nr. 1,în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 1630/1400.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              19.08.2013

 

----------------------------------------------------------------------------               

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „PUD–DN57–Calea Orşovei–Iagodărie, cu funcţiunile de servicii comerciale, agrement şi depozitare” propus a fiamplasat în intravilanul oraşului Moldova Nouă, titular SC AUTO ALEX SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri între orele 0800 &- 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 08 august 2013.

 

Data afişării anunţului pe site

30.07.2013

-----------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Modernizare drum în Padina Matei,propus a fi amplasat in intravilanul comunei Gârnic, sat Padina Matei, titular COMUNA GÂRNIC

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 31.07.2013.

 

Data afişării anunţului pe site: 24.07.2013

--------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedurile de evaluare de mediu şi evaluare adecvată pentru planuri şi programe

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu necesită evaluare de mediu şi necesită evaluare adecvată, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru planul PUZ – Construire gospodărie familială şi spaţii de agrement, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Ciclova Română, titular BAIAŞ Vasile.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.08.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

25.07.2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ

 

 

DECIZIE FINALĂ LA  AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI    –  UAT ANINA

 

Data 01.08.2013

 

     Agenţia pentru Protecţia  Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru UAT ANINA– Colectare deseuri municipale in localitatea Anina.

Propunerile  şi sugestiile  se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255-223053 pâna la data de 15.09.2013.

 

         Întocmit,

Ing. Romulus POPESCU

 

 

------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Programul lucrărilor de explorare pentru huilă, perimetrul Pregheda Central, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în UAT Comuna Eftimie Murgu, titular S.C. AUTOUTIL S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

17.07.2013 

---------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Programul lucrărilor de explorare pentru huilă, perimetrul Pregheda Central, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în UAT Eftimie Murgu, titular SC AUTOUTIL SRL .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul titularului din Municipiul Arad, str. Vârful cu Dor, nr. 18, telefon 0257212134, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16/14.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              12.07.2013

 

------------------------------------------------- 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „PUZ – Parc generatoare fotovoltaice de 3,6MW Caransebeş2” propus a fiamplasat în extravilanul municipiului Caransebeş, titular SC SIETROM ENERGIA SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20 iulie 2013.

 

Data afişării anunţului pe site

10.07.2013

 

--------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „PUZ – Parc generatoare fotovoltaice de 4MW Caransebeş1” propus a fiamplasat în extravilanul municipiului Caransebeş, titular SC ALISEA SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20 iulie 2013.

 

Data afişării anunţului pe site

10.07.2013

 

---------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Modificare de destinaţie din spălătorie auto şi magazin, în popas turistic şi spălătorie auto”,propus a fi amplasat in extravilanul comunei Mehadia, nr. F.N., jud. Caraş-Severin titular SC BRANCU LIANA SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 18.07.2013.

 

Data afişării anunţului pe site: 10.07.2013

-----------------------------------------------------------------------     

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fărăevaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Demolare hală cuptoare adânci ?i hală XV, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, str. T. Lalescu, nr.36 - incinta Platformei industriale,  titular S.C. TMK- REŞIŢA S.A.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, ?i vineri orele 8,00–14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

         Publicul interesat poate &a/pmp;ˆnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 18.07.2013 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

10.07.2013

---------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei /pde încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare drumuri forestiere comuna Luncaviţa, judeţul Caraş-Severin”, propus a fi amplasat în UAT Luncaviţa, titular Comuna Luncaviţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21 iulie 2013.

 

Data afişării anunţului pe site

10.07.2013. 

-------------------------------------------------------

 

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Demolare hala cuptoare adanci si hala XV”, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, str. T.Lalescu, nr.36, titular S.C. TMK Resita S.A.,cu sediul în Resita, str. Traian Lalescu, nr.36.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 08,00 – 16,30 ?i vineri, intre orele 8,00– 14,00 precum şi la sediul S.C. TMK Resita S.A.-Resita, str. Traian Lalescu, nr.36, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1400.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-S ------------------------------everin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

05.07.2013

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire hală P+M ?i împrejmuire teren”, municipiul Caransebeş propus a fi amplasat în municipiul Caransebe?, str. Calea Vâr?e?ului, FN, jud. Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr.2953din data de 07.05.2013.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800–1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul/p deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.


Data afişării anunţului pe site
05.07.2013

--------------------------------------p align=-------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul PUZ – Construire spa?ii comerciale; bran?amente utilită?i,parcaje ?i împrejmuire, propus a fi amplasat amplasat în intravilanul municipiului Re?i?a, titular S.C. MAAV OPTIMAL S.R.L

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – vineri, între orele 0830 – 1700, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 12.07.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

03.07.2013

-------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Alimentare cu energie electrică staţie de epurare - Berlişte, propus a fi amplas

 

at în extravilan Berlişte, titular UAT Comuna Berlişte.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni –joi/vineri, &ˆntre orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 11.07.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

03.07.2013

-----------------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Alimentare cu energie electrică staţie de epurare - Berlişte, propus a fi amplasat în extravilan Berlişte, titular UAT Comuna Berlişte .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul administraţiei publice locale Berlişte &iciˆrc;n zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16.30/14.00.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severinnbsp;.

 

              Data afişării anunţului pe site

              28.06.2013

 

 

 

 

------------------------------------------------------

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ - SEVERIN în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare pentru PUD – Case familiale, anexe?i împrejmuire” – Caransebe?, strada DA Sturdza, fn, nr. top.3670/1/8 ?i 3670/1/9, jud. Caraş-Severin”, titulari JURCA PETRU ?I DRAGOMIR IOAN ?I ANA, şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 Comentariile privind decizia de încadrare, propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia în ziar, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş - Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul 73, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 ÷ 16:30 şi vineri, între orele 08:00 – 14:00.

 Data afisarii: 28.06.2013

 

---------------------------

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ - SEVERIN în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare pentru PUD – „Locuintă familială P+M” – Caransebe?, strada Cetă?ii, fn, nr. cad. 35281, jud. Caraş-Severin”, titular Bădescu Dionisie ?i Bădescu Maria Margareta, şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 Comentariile privind decizia de încadrare, propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia în ziar, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş - Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul 73, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 ÷ 16:30 şi vineri, între orele 08:00 – 14:00.

 Data afisarii: 28.06.2013

---------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Cercetare geologică cu foraje în faza de explorare, pentru granodiorit, în perimetrul BOCŞA SUD, judeţul caraş-Severin, propus a fi amplasat în extravilanul Oraşului Bocşa, titular S.C. SPEED PROD S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

19.06.2013

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Anunţ publicldquo;Moderni privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire sediu birouri şi hală producţie”,propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Reşiţa, str. Timişorii, nr.FN, titular IOVU IOAN-ŞTEFAN

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 27.06.2013.

 

Data afişării anunţului pe site: 19.06.2013

----------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Cercetare geologică cu foraje în faza de explorare, pentru granodiorit, în perimetrul BOCŞA SUD, judeţul caraş-Severin, propus a fi amplasat în extravilanul Oraşului Bocşa, titular S.C. SPEED PROD S.R.L.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul titularului din Reşiţa, str. Văliugului, nr. 60ª, -center/strongîn zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              13.06.2013

 

-------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „PUZ – Construire casă familială regim P+M şi împrejmuire” propus a fiamplasat în extravilanul oraşului Oţelu Roşu, titulari Avramescu Alexandru şi Adriana.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 23 iunie 2013.

 

Data afişării anunţului pe site

13.06.2013

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „CENTRU SPA”propus a fi amplasat în localitatea Mehadia, str. Valea Cernei, nr. 30, jud.Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 2468 din data de 14.05.2013.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800–1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 07.06.2013. (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

 

Data afişării anunţului pe site

31.05.2013

 

 p align=

-------------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul MHC 1 MW localitatea Feneş – parte a lucrărilor de amenajare hidroenergetică a râurilor Timiş – Râul Alb – Râul Lung – zona râului Feneş, propus a fi amplasat în Feneş – Comuna Armeniş, titular S.C. Energyweland – STE S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrarnbsp;Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de e până la data de 04.06.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

28.05.2013

\

------------------------------------------

ANUNŢ

 

 

DECIZIE FINALĂ LA  AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI    –  S.C.  ANDRADA TRANS S.R.L.

 

Data 30.05.2013

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia  Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C.  ANDRADA TRANS S.R.L., activitatea - Colectare deşeuri reciclabile –, desfă?urată în Re?i?a, str. Valea Terovei, nr.FN, judeţul Cara?-severin.

Propunerile  şi sugestiile  se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, stfără evaluarea impactului asupra mediuluir. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255-223053 pâna la data de 12.07.2012.

 

 

         Întocmit,

Ing. Romulus Popescu

 

------------------------------------

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în calitate de autoritate competentă pentru protecţia mediului, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXCAVARE AGREGATE MINERALE, PERIMETRUL CRIVINA, SLATINA-TIMIŞ  amplasat în Slatina-Timiş, titular S.C. TUDOR ALIN S.R.L.

    Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - vineri, între orele 10.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:  www.apmcs.anpm.r 10.07.2013o .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Caraş-Severin în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Afişat pe site-ul APM CS data de: 29.05.2013 .

------------------------------------------

 

Anunţ public privind dezbaterea publică

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii rapoartelor privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiilor de evaluare adecvată pentru proiectele
„Amenajare hidroenergetică Bistra Mărului – captare forţată 2 MHC, racord la sistemul energetic naţional – refacere CU 225/2008” şi  „Amenajare hidroenergetică Şucu şi Olteana – captare forţată 2 MHC, racord la sistemul energetic naţional – refacere CU 226/2008”, propuse a fi amplasate în comuna Zăvoi, titular S.C. Alset Energy S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Rapoartele pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, şi la sediul S.C. Alset Energy S.R.L., Oţelu Roşu, str. Libertăţii, nr. 1, sc. A, ap. 2, în zilele de luni-vineri, între orele 0800 – 1700.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Căminul Cultural din localitatea Zăvoi, str. Principală, nr. 47, în data de 12.06.2013, începând cu orele 1400.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 12.06.2013.

Data afi?arii anun?ului pe site

23.05.2013

 

------------------------------------

Anunt  public

Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agen?ia pentru Prˆotec?ia Mediului Cara?-Severin anun?ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul  „Centru SPA”propus a fi amplasat în localitatea Mehadia, str. Valea Cernei, nr. 30, FN, jud.Caraş-Severin.Informa?iile privind proiectulpropus pot fi consultate la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin, Re?i?a, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observa?iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin, Re?i?a, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afi?ării anun?ului pe site

24.03.2013

-------------------------------

ANUNŢ

 

 

DECIZIE FINALĂ LA  AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI    –  S.C.  SCHAFER VLAD S.R.L.

 

Data 30.04.2013

 

 

 

     Agenţia pentru Protecţia  Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C.  SCHAFER VLAD S.R.L., activitatea - Colectare deşeuri reciclabile –, desfă?urată în Oravi?a, Ciclova Montană, str. Brazilor, nr.51, judeţul Cara?-severin.

Propunerile  şi sugestiile  se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255-223053 pâna la data de 13.06..2012.

 

 

         Întocmit,

Ing. Romulus Popescu

 

 

 

--------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu necesită evaluare de mediu, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru planul PUZ – Parc panouri fotovoltaice Oţelu Roşu, propus a fi amplasat în Oţelu Roşu, titular S.C. CREATIVE POWER S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 31.05.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

22.05.2013

------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrari de explorare in perimetrul Virful Cracegului, loc. Valea Bolvasnita”,propus a fi amplasat in extravilanul comunei Mehadia, sat Valea Bolvasnita, jud. Caras-Severin, titular S.C. ARMIS GLOBAL S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 23.05.2013.

 

Data afişării anunţului pe site: 15.05.2013

-----------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrari de explorare in perimetrul Virful Cracegului, loc. Valea Bolvasnita”,propus a fi amplasat in extravilanul comunei Mehadia, sat Valea Bolvasnita, jud. Caras-Severin, titular S.C. ARMIS GLOBAL S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 23.05.2013.

 

Data afişării anunţului pe site: 15.05.2013

-------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire sediu birouri şi hală producţie”,propus a fi amplasat in intravilanul comunei Berzovia, str. Garii, nr.FN, titular S.C. PROIECT METAL S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 23.05.2013.

 

Data afişării anunţului pe site: 15.05.2013

 

----------------------------------------------------

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu necesită evaluare de mediu, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru planul PUD – Construire locuinţă unifamilială Caransebeş, propus a fi amplasat în Caransebeş, titular Patrick LAUER.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 23.05.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

13.05.2013

----------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu necesită evaluare de mediu, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru planul PUZ – Parc panouri fotovoltaice 1 Oţelu Roşu, propus a fi amplasat în Oţelu Roşu, titular S.C. SUPORT SOLAR S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 25.05.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

15.05.2013

------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu necesită evaluare de mediu, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru planul PUZ – Parc panouri fotovoltaice 2 Oţelu Roşu, propus a fi amplasat în Oţelu Roşu, titular S.C. TERRA VOLT POWER S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 25.05.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

15.05.2013

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  COMUNA CORNEREVA prin primar Novăcescu Nicolae, cu sediul în judeţul Caraş-Severin, sat Cornereva, nr. 330, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 2038 din data de 16.04.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.04.2013, că proiectul:

 

CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE  A APELOR UZATE MENAJERE ÎN LOCALITATEA CORNEREVA

propus a fi amplasat în comuna Cornereva, judeţul Caraş–Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13. b) Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului:

? proiectul este de interes local şi se referă la realizarea sistemului centralizat de canalizare menajeră cu staţie de epurare în localitatea Cornereva.

Lucrări propuse:

Reţea  canalizare:

 • execuţia de reţele de canalizare în sistem separativ din PVC – KG şi PE-HD cu Ltotal=4390 m; pe reţeaua de canalizare se vor executa cămine de vizitare şi 2 staţii de pompare ape uzate.
 • Debite de ape uzate evacuate: Quz max.=80,83 m3/zi (0,929 l/s), Quz med.=57,60m3/zi (0,666 l/s), Quz orar=6,69 m3/zi (1,858 l/s)

Staţia de epurare:

 • Suprafaţa ocupată de staţia de epurare va fi de 510 mp.
 • Amplasament staţie de epurare: la cca 30 m de râul Bela Reca

Staţia de epurare va cuprinde:

Treapta de epurare mecanică:

 • Grătar manual
 • Deznisipator
 • Bazin colectare grăsimi
 • Bazin stocare, spălare şi scurgere nisip
 • Bazin de egalizare, omogenizare şi pompare apă uzată
 • Debitmetru electromagnetic

Treapta de epurare biologică:

 • tanc de sedimentare primară
 • cameră de coagulare
 • tanc de hidroliză fermentare
 • tanc de nitrificare – denitrificare cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm flotante
 • tanc de nitrificare – denitrificare hetero-autotrofă cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm fix
 • tanc autotrofic de nitrificare

Linie nămol:

 • bazin de colectare şi pompare nămol
 • bazin de colectare şi pompare sediment în unitatea de deshidratare cu saci
 • platformă containere

Evacuare ape uzate epurate: râul Bela Reca

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu e cazul

        d) producţia de deşeuri:

? la faza de construire: sol vegetal decapat, material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

        e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

? în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;

? în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic;

        f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:nu e cazul

   

 

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului:

? conform Certificatului de Urbanism nr. 43/19.03.2013,  terenul se află pe teritoriul administrativ al comunei Cornereva, în intravilanul localităţii Cornereva cât şi în afara intravilanului, proprietatea comunei

Folosinţa actuală:

 • intravilan – reţea stradală a localităţii destinată circulaţiei şi echipării edilitare, drum comunal de interes judeţean (strada principală ce coincide cu DJ 608) iar zona staţiei de epurare păduri, fîneţe.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

              a) zonele umede: nu este cazul

              b) zonele costiere: nu e cazul

              c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

              d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

              e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.:nu e cazul

              f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin <LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin <LLNK 12000     5 10 201   0 16>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12005   930 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0110 3C1   0 17>Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - nu este cazul

              g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:nu e cazul

             h) ariile dens populate:nu e cazul

              i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică:nu e cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

? impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;

         b) natura transfrontieră a impactului:nu e cazul

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

? impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei construcţiei;

         d) probabilitatea impactului:

? minimă/em, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;

       

 e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

? în timpul construirii: impact redus, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: -

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 43/19.03.2013eliberat de Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţianbsp;pnbsp;/u mediului, aprobată cu mcenterodificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 5. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 6. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 8. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 9. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
 10. Solicitarea prezenţei reprezentantului APM Caraş-Severin la recepţia lucrărilor ascunse pentru instalaţia de stocare a apelor uzate şi la recepţia finală a lucrărilor, în vederea verificării condiţiilor de realiz Data afişării anunţului pe site: 15.05.2013 are a proiectului stabilite prin prezenta decizie.
 11. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 12. Solicitare şi obţinere aviz – Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin privind amplasamentul staţiei de epurare
 13. Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a obiectivului.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii &ˆn aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului , respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin va aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 445/2009.

 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

 

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius VODIŢĂ

 

 

 

Întocmit: ing. Corina MIHOC

 

 

--------------------------------

 

 

Anunţ public privind dezbaterea publică

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul Amenajare iaz piscicol prin excavarea agregatelor minerale perimetrul Crivina Slatina-Timiş, propus a fi amplasat în Slatina-Timiş, titular S.C. TUDOR ALIN S.R.L.

    Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

    Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior 73 şi la sediul S.C. TUDOR ALIN S.R.L. din Slatina-Timiş, 532, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00 – 14:00 .

    Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet:  www.apmcs.anpm.ro  .

    Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul administraţiei publice locale Slatina-Timiş – sala de şedinţe a primăriei din Slatina-Timiş, nr. 32, în data de 23 mai, începând cu orele 10:00 .

    Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul A.P.M. Caraş-Severin, până la data de 23.05.2013.

 

              Data afişării anunţului pe site

              07.05.2013

 

------------------------------------------------------------

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ - SEVERIN &ˆn conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat decizia etapei de &ˆncadrare pentru PUD – „Construire strand termal+anexe aferente” – Băile Herculane, strada Valea Cernei, FN, jud. Caraş-Severin”, titular RAIESCU FILIP, şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 Comentariile privind decizia de încadrare, propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia în ziar, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş - Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul 73, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 ÷ 16:30 şi vineri, între orele 08:00 – 14:00.

 Data afisarii: 30.04.2013

 

 

-----------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Întocmire PUZ –Locuin?e D+P+M în strada Episcop Miron Cristea” propus a fiamplasat în extravilanul Municipiului Caransebe?, titulari Vlaicu Ioan-Daniel ?i so?ia Cornelia Marinela ; Bijan Nicolae ?i so?ia Magdalena Nicolia; Schumacher Ion.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între o rele 0800 – 1630, ?i vineri între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 26 aprilie 2013.

 

Data afişării anunţului pe site

16.04.2013

 

 

 

------------------------------

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „PUZ – Extindere cartier locuin?e în zona Racovi?ă” propus a fiamplasat în extravilanul Municipiului Caransebe?, titulari Sârbu Lauren?iu ?i so?ia Viorica Alina; Balan Romulus-Puiu ?i so?ia Nicoleta Didina; Arma? Dorian Sorin ?i so?ia Adelina Ramona; Bojinescu Ana

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, ?i vineri între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 26 aprilie 2013.

 

Data afişării anunţului pe site

16.04.2013

---------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Obţinere permis de exploatare nisip şi pietriş din albia minoră a fluviului Dunărea, km 30+400 – 30+645, în zona Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în Moldova Nouă, satul Moldova Veche, titular S.C. GLT Vraja Dunării S.R.L. – Moldova Nouă, Aleea Crinilor, bl. 22, sc. 1, et. 2, ap. 5.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul titularului, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 17/15.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

          bazin de colectare şi pompare sediment /pnbsp;     12.04.2013

------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere

a acordului de mediu

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul„IMBUNATATIREA STATUTULUI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE SI HABITATELE PRIORITARE DIN ZONELE UMEDE ALE PORTILOR DE FIER” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite, specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare platforme odihnă pentru cormorani pitici.”  propus a fi amplasat în extravilanul localităţilor Moldova Nouă, Berzasca, Coronini, Sicheviţa, Socol, Pojejena, judeţul Caraş-Severin, beneficiar: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN .

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul consiliilor locale Moldova Nouă, Berzasca, Coronini, Sicheviţa, Socol, Pojejena,  jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

09.04.2013

 

 

 

---------------------------------

ANUNŢ

 

 

DECIZIE FINALĂ LA  AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI    –    S.C. SIMONA ANDREEA S.R.L.

 

 

Data :03.04.2013

 

     Agenţia pentru Protecţia  Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea:

cod CAEN 3831 –Demontarea (dezasamblarea)ma?inilor ?i echipamentelor  scoase din uzpentru recuperarea materialelor

cod CAEN 3832 –Recuperarea materialelor reciclabile sortate

 

 

pentru S.C. SIMONA ANDREEA S.R.L., din localitatea Reşiţa, str. Calea Caransebe?ului, Kilometrul 6, jud. Cara?-Severin.

  

Propunerile  şi sugestiile  se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, tel. 0255/223053, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630  şi vineri între orele 0800–1400, pâna la data de 15.05.2013.

 

 

 

 

         Întocmit,

           Ing. Constantin Liliana

----------------------------------------

ANUNŢ

 

 

DECIZIE FINALĂ LA  AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI    –    S.C. RAISISEL D.B.T. S.R.L.

 

 

Data :03.04.2013

 

     Agenţia pentru Protecţia  Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea:

cod CAEN 3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri ?i magazine

cod CAEN 3102 – Fabricarea de mobilă pentru bucătării

cod CAEN 3101 – Fabricarea de mobilă n.c.a.

 

pentru S.C. RAISISEL D.B.T. S.R.L.din localitatea Reşiţa, str. Târovei, nr. 1A, jud. Cara?-Severin.

  

Propunerile  şi sugestiile  se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, tel. 0255/223053, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630  şi vineri între orele 0800–1400, pâna la data de 15.05.2013.

 

 

 

 

  &nbscenterp;      Întocmit,

           Ing. Constantin Liliana

--------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: cu evaluarea impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Deschidere carieră – exploatare roci constricţii, localitatea Topleţ, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Topleţ – Valea Seracova Mare, titular S.C. CARIERE AGREMIN S.R.L.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 06.04.2013.

         2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro, până la data de 11.04.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

27.03.2013

-------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: cu evaluarea impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Amenajare iaz piscicol prin excavarea agregatelor minerale perimetrul Crivina Slatina-Timiş, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Slatina-Timiş, titular S.C. TUDOR ALIN S.R.L.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 06.04.2013.

         2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, &ˆn zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro, până la data de 11.04.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

27.03.2013

------------------------------------------------

                Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 

ANUNŢ

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

DECIZIE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI

 

Data: 25.03.2013

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă:

Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu

pentru: S.C. BRĂILA SRL, cu sediul social în satul Rusca, nr. 236, Comuna teregova, în vederea desfăşurării activităţii:

 • Exploatare forestieră, cod CAEN rev. 2: 0220;

La punctul de lucru:  OS Teregova – UP III, jud. Caraş-Severin.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic de luni până joi între orele 9.00 – 16.00 şi vineri între orele 9.00 – 13.00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişare, până la data de 07.05.2013

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 25.03.2013

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

 

                                       

-------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Deschidere carieră – exploatare roci constricţii, localitatea Topleţ, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Topleţ – Valea Seracova Mare, titular S.C. CARIERE AGREMIN S.R.L.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul S.C. CARIERE AGREMIN S.R.L.dinBragadiru, str. Şoseaua de Centură, nr. 2 -8, judeţul Ilfovîn zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16.30/14.00.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              22.03.2013

 

                                                                   

------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de &ˆncadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de explorare geologică în perimetrul Amelia, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Ocna de Fier, titular S.C. UNICORN WATER S.R.L. – Bucureşti, Aleea Istru, nr. 2.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

 

Data afişării anunţului pe site

22.03.2013

&np align=bsp;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrări de explorare geologică în perimetrul Amelia, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Ocna de Fier, titular S.C. UNICORN WATER S.R.L. – Bucureşti, Aleea Istru, nr. 2.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul titularului în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              15.03.2013

 

-----------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare iaz piscicol prin excavarea agregatelor minerale perimetrul Crivina Slatina-Timiş, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Slatina-Timiş, titular S.C. TUDOR ALIN S.R.L..

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul S.C. TUDOR ALIN S.R.L. din Slatina-Timiş, nr, 532în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16.30/14.00.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              20.03.2013

 

--ˆ----------------------

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire hale metalice”, titular S.C.  SPLALECK S.A.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectnbspnbsp;;ul deciziei de încadrare până la data de 28.03.2013.

         cod CAEN 3832  

Data afişării anunţului pe site

20.03.2013

------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire Galerie Comercială, accese auto ?i pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe fa?ade, împrejmuire ?i organizare de ?antier”propus a fi amplasat în municipiul Caransebe?, str. Ardealului, FN, jud.Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr.1212 din data de 11.03.2012

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.13.2013. (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

 

Data afişării anunţului pe site

20.03.2013

 

-------------------------------------------------------

Anun? public

Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin anun?ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul  „Construire Galerie Comercială, accese auto ?i pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe fa?ade, împrejmuire ?i organizare de ?antier”propus a fi amplasat în municipiul Caransebe?, str. Ardealului, FN, jud.Caraş-Severin.Informa?iile privind proiectulpropus pot fi consultate la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin, Re?i?a, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observa?iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen?iei pentru Pr Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de otec?ia Mediului Cara?-Severin, Re?i?a/em, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afi?ării anun?ului pe site

14.03.2013

------------------------------------

 

                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 

ANUNŢ

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

DECIZIE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDemIULUI

 

Data: 06.03.2013

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă:

Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu

pentru: S.C. NORMAROM INDUSTRIE SRL, cu sediul social în Oraviţa, str. Borşteni, nr. 59, în vederea desfăşurării activităţii:

 • Fabricarea de mobilă n.c.a., cod CAEN rev. 2: 3109;

La punctul de lucru:  Oraviţa, str. Cloşca, nr. 31, jud. Caraş-Severin.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic de luni până joi între orele 9.00 – 16.00 şi vineri între orele 9.00 – 13.00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişare, până la data de 16.04.2013

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 06.03.2013

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

------------------------------------

ANUNŢ

 

 

DECIZIE FINALĂ LA  AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI –  S.C.  REMAT UNIVERSAL RECYCLING  S.R.L.

 

Data 24.01.2013

 

 

 

     Agenţia pentru Protecţia  Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C.  REMAT UNIVERSAL RECYCLING  S.R.L. – punct lucru Reşiţa,  str. Moniom nr. 113 activitatea - Colectare deşeuri reciclabile – cu sediul în Resita, str. Mihai Eminescu, nr.4, etaj 2, birou 2, judeţul Caras-Severin.

Propunerile  şi sugestiile  se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255-223053 pâna la data de 07.03.2013.

 

 

         Întocmit,

Ing. Romulus POPESCU

 

--------------------------------------------------

 

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 

Face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea deEXPLOATARE FORESTIERĂ, cod CAEN rev. 2: 0220, titular S.C. ENEA CHEILE NEREI S.R.L., cu sediul în Comuna Şopotu Nou, sat Stăncilova, nr. 70, judeţul Caraş-Severin.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 14.00 la sediul Agenţiilor pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin şi Timiş. Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic de luni până joi între orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 8.00 – 14.00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel.ˆ 0255223053.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 actualizat, art. 13, alin (2) decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării, la expirarea acestui termen se va elibera autorizaţia de mediu.

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 25.02.2013

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

------------------------------------------

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 

Face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea deComerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, cod CAEN rev. 2: 4730, la punctul de lucru situat la Km 458 al DN 6 (E70) pe teritoriul Comunei Păltiniş, titular S.C. MOL ROMÂNIA PP S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin. Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic de luni până joi între orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 8.00 – 14.00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 actualizat, art. 13, alin (2) decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării, la expirarea acestui termen se va elibera autorizaţia de mediu.

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 21.02.2013

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

--------------------------------------------

               &n bsp;                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 

Face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea deEXTRACŢIA PIETREI PENTRU CONSTRUCŢII, cod CAEN rev. 2: 0811, titular S.C. LCC Compania Cărbunelui S.R.L., cu sediul în Municipiul Reşiţa, str. Lupacului, nr. 2, corp 4-5, etaj 1, judeţul Caraş-Severin.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin. Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic de luni până joi între orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 8.00 – 14.00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 actualizat, art. 13, alin (2) decip style=zia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării, la expirarea acestui termen se va elibera autorizaţia de mediu.

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 08.02.2013

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

----------------------------

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentrunbsp; Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă p nbsp;nbsp;ublicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amplasare turbine eoliene (în scopul asigurării nevoilor comunităţii)”, propus a se realiza pe teritoriul administrativ al comunei Ciuchici, sat Petrilova, jud. Caraş-Severin, titular: COMUNA CHICHICI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 &- 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  21.02.2013.

 

 

Data afişării anunţului pe site

14.02.2013

-----------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amplasare turbine eoliene (în scopul asigurării nevoilor comunităţii)”, propus a se realiza pe teritoriul administrativ al comunei Ciuchici, sat Petrilova, jud. Caraş-Severin, titular: COMUNA CHICHICI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  21.02.2013.

 

 

Data afişării anunţului pe site

14.02.2013

----------------------------

ANUNŢ

 

 

DECIZIE FINALĂ LA  AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI    –  S.C.  GOSTRANS S.A. - în insolnenţă

 

Data 15.02.2013

 

     Agenţia pentru Protecţia  Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. GOSTRANS S.A. - în insolnenţă – Anina, str. Uzinei, nr.12, activitatea Colectare şi transport deşeuri municipale, localitatea Anina – cu sediul în Anina, str. Uzinei, nr.12.

Propunerile, observaţiile  şi sugestiile publicului se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255-223053 pâna la data de 28.03.2013.

-------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, străzile Vîrfului, Vîntului, Mierlei, Alunilor, Badea Cârţan, Simion Mangiuca, Nicolaus Lenau, titular E.on Gaz Distribuţie S.A. Tg.-Mureş, proiectant S.C. INSTAL GROUP S.R.L. Arad.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 22.02.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

14.02.2013

----------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără pevaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, Fântânilor şi Oituz, titular E.on Gaz Distribuţie S.A. Tg.-Mureş, proiectant S.C. INSTAL GROUP S.R.L. Arad.

Proiectul deciziei de &ˆncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 22.02.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

14.02.2013

---------------------------------------------------------------

 

Anunţ public privind decizia etapei d/pe încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării nbsp;deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impacnbsp; nbsp;-rdquo; tului asemupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Organizare de şantier parc eolian Topleţ”, propus a se realiza pe teritoriul administrativ al comunei Topleţ, jud. Caraş-Severin, titular: SC TOPLEŢ ENERGY SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  15.02.2013.

 

 

Data afişării anunţului pe site

08.02.2013

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, străzile Fântânilor şi Oituz, titular E.on Gaz Distribuţie S.A. Tg.-Mureş.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16.30/14.00 şi la sediul proiectantului S.C. INSTAL GROUP S.R.L. din municipiul Arad, str. Timotei Cipariu, nr. 3

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              08.02.2013

 

-------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, străzile Vîrfului, Vîntului, Mierlei, Alunilor, Badea Cârţan, Simion Mangiuca, Nicolaus Lenau, titular E.on Gaz Distribuţie S.A. Tg.-Mureş.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16.30/14.00 şi la sediul proiectantului S.C. INSTAL GROUP S.R.L. din municipiul Arad, str. Timotei Cipariu, nr. 3

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              08.02.2013

----------------------------------------

 

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 

Face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activităţile de:

 • captarea, tratarea şi distribuţia apei , cod CAEN rev. 2: 3600 şi
 • colectarea şi epurarea apelor uzate, cod CAEN rev 2: 3700

constituite în serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Borlovenii Vechi şi Pătaş, titular Comuna Prigor – compartimentul de specialitate al primarului, cu sediul în satul Prigor, nr. 323, judeţul Caraş-Severin.

Documentele care au stat la baza deciziei pp align=ot fi consultate în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin. Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic de luni până joi între orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 8.00 – 14.00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 actualizat, art. 13, alin (2) decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării, la expirarea acestui termen se va elibera autorizaţia de mediu.

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 01.02.2013

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

 

 

                                                                       

                                                                 ------------------------------------------------------ 

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 

Face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activităţile de:

 • captarea, tratarea şi distribuţia apei , cod CAEN rev. 2: 3600 şi
 • colectarea şi epurarea apelor uzate, cod CAEN rev 2: 3700

constituite în serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Borlovenii Noi, titular Comuna Prigor – compartimentul de specialitate al primarului, cu sediul în satul Prigor, nr. 323, judeţul Caraş-Severin.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin. Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic de luni până joi între orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 8.00 – 14.00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 actualizat, art. 13, alin (2) decizia poate fi contestată &ˆn termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării, la expirarea acestui termen se va elibera autorizaţia de mediu.

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 01.02.2013

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

     

                                                      &n , ustrongbsp;           ---------------------------------------

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 

Face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea deEXPLOATARE FORESTIERĂ, cod CAEN rev. 2: 0220, titular S.C. BALTRI FOREST –BT S.R.L., cu sediul în Municipiul Reşiţa, str. Republicii, nr. 18, ap. 15, judeţul Caraş-Severin.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 14.00 la sediul Agenţiilor pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin şi Timiş. Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc &ˆn scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic de luni până joi între orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 8.00 – 14.00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş din Timişoara, bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, tel. 0256491795, 0256226675.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 actualizat, art. 13, alin (2em) decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării, la expirarea acestui termen se va elibera autorizaţia de mediu.

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 01.02.2013

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

----------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MHC 1 MW Feneş, propus a fi amplasat în satele Feneş şi Armeniş, Comuna Armeniş, titular S.C. ENERGYWELAND-STE S.R.L.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8.00 – 16.30/14.00. şi la sediul titularului din Timişoara, str. 1 Decembrie, nr. 94, ap. 1.

    Obsernbsp;/centerpemvaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

&nbunbsp; sp;

              Data afişării anunţului pe site

              28.01.2013

-----------------------------------

Raport de mediu - Actualizare PUG comuna Lupac

 

------------------------------------------

ANUNŢ

 

DECIZIE FINALĂ LA AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI – S.C. INA ELISAV S.R.L.

 

Data: 20.12.2013

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. INA ELISAV S.R.L.  – Exploatare forestieră, desfăşurată în judeţul Caraş-Severin.

 

Propunerile şi sugestiile se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73, tel. 0255-223-053, fax: 0255-226-729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, până la data de 06.02.2014.

 

 

 

 

Întocmit:

ing. Alin CATALINA

 

------------------

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, &ˆn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Racordare la Sistemul Energetic Naţional a MHC Cornereva”, propus a se realiza pe teritoriul administrativ al comunei Cornereva, jud. Caraş-Severin, titular: SC BALKAN HYDROENERGY SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  28.01.2013.

 

 

21.01.2013

Data afişării anunţului pe site

 

---------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale, presiune redusă, propus a fi amplasat în Municipiul Caransebeş, străzile Ardealului, A.I. Cuza, T. Vladimirescu, 1 Decembrie 1918, Aleea Grădiniţei, Aleea Trandafirilor, Aleea Liliacului, Aleea Narciselor, Cazărmii, G-ral M. Groza, titular E.on Gaz Distribuţie S.A. Târgu Mureş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.01.2013.

 

Data afişării anunţului pe site

-------------------------------------------------------------

Anun? public

Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin anun?ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectulproiectul  Parc fotovoltaic 1,5 mW, racordare la SEN, împrejmuire teren, scoaterea par?ială dinbsp;n circuitul agricolpropus a fi amplasat extravilanul comunei Sacu, sat Sălbăgelu Nou, jud.Caraş-Sevstrongerin.

Informa?iile privind proiectulpropus pot fi consultate la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severipcenterˆn, Re?i?a, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630.şi la sediul S.C. PROJECT GREEN MEADOW SRL, Timi?oara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 29, cam.3.

Observa?iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin, Re?i?a, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afi?ării anun?ului pe site

27.12.2012

--------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „PUZ – Construire Parc fotovoltaic Sălbăgelu Nou, Comuna Sacu”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Sacu,, titular SC PROJECT GREEN MEADOW SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, ?i vineri între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20 decembrie 2012.

 

Data afişării anunţului pe site

10.12.2012

 

-------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fărăevaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul:

 • Hidroagregate noi pentru sistemul hidroenergetic din bazinul de recepţie Reşiţa  – Partea II – Lucrări de racordare la SEN,

 propus a fi amplasate pe raza localităţii Reşiţa,cartier Lend,titular S.C. HYDROENERGY POWER S.R.L.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 12.12.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

05.12.2012

                                     p                    

 

 

----------------------------- text-align: center;----------------------

ANUNŢ

 

DECIZIE FINALĂ PRIVIND AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI LA  S.C. TUDOR ALIN S.R.L.

 

Data  26.11.2012.

 

Agenţia pentru Protecţia  Mediului Caraş-Severin face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţilor: Sta?ie de sortare, spălare balast încadrate la codul CAEN Rev. 2 – 0812 Extrac?ia pietri?ului ?i nisipului; extrac?ia argilei ?i caolinului, titular S.C. TUDOR ALIN S.R.L. cu sediul social în comuna Slatina Timi?, nr. 2, jude?ul Cara?-Severin.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi între orele 0800-1630 ?i vineri între orele 0800-1400 lanbsp; sediul APM Cara?-Severin, din municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255-223053.

În conformitate cu prevederile OM 1798/2007, art. 13, alin. (2), Decizia  poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM Cara?-Severin, eliberează autorizaţia de mediu.

 

Întocmit,

Ing. Nelu FIŞCUCI.

                                                     

 

-------p------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Depozit temporar de zgură”, propus a se realiza pe teritoriul administrativ al localităţii Glimboca, jud. Caraş-Severin, titular: SC DUCTIL STEEL SA – Punct de lucru Oţelu Roşu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30.12.2012.

 

 

Data afişării anunţului pe site

21.11.2012

----------------------------------/p-----------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Centru de îngrijire corporală în localitatea Poiana nbsp;Mărului”, propus a se realiza în intravilanul localităţii Poiana Mărului, comuna Zăvoi, jud. Caraş-Severin, titular: GRECEA Maria.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30.12.2012.

 

 

Data afişării anunţului pe site

22.11.2012

 

-----------------------------------------------------------------

DECIZIE FINALĂ LA  AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI    –    SC ENEL GREEN POWER ROMÂNIA SRL

 

 

Data :21.11.2012

 

     Agenţia pentru Protecţia  Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru “Parc eolian 48 MW” din comuna Coronini – sat Sfînta Elena,  jud. Cara?-Severin în vederea desfă?urării activită?ii:  Cod CAEN rev. 2.: 3511 –  Produc?ia de energie electrică, încstrongomuna Coronini – sat Sfînta Elena,  jud. Cara?-Severin.

  

Observa?ii/contesta?ii  se pot depune în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, tel. 0255/223053, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630  şi vineri între orele 0800–1400, în termen de 15 zile lucrătoare de la afi?are, pâna la data de 13.12.2012.

 

 

 

 

         &ˆntocmit,

           Ing. Corina Mihoc

-----------------------------------------------

Anuntul deciziei etapei de incadrare pentru proiect WATMAN

-------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Instalare unitate alimentare GPL auto în incinta staţiei de distribuţie carburanţi existentă”, propus a se realiza în localitatea Caransebeş, jud. Caraş-Severin, titular: SC LUKOIL ROMÂNIA SRL.

Proiectul deciziei de încadnbsp;rare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  23.11.2012.

 

 

Data afişării anunţului pe site

19.11.2012

 

------------------------------------------------------------

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

DESCHIDERE MICROCARIERĂ EXPERIMENTALĂ

 

 

PERIMETRUL ?OPOT, JUDEŢUL CARA? SEVERIN

--------------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ

DECIZIE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI

 

Data: 14.11.2012

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă:

Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu

pentru: STAŢIA ELECTRICĂ 220/110 KV Reşiţa, km 8, DN 58, mun. Reşiţa şi sat. Soceni, Comuna Ezeriş, judeţul Caraş-Severin, în vederea desfăşurării activităţii de: transport energie el ectrică – cod CAEN rev. 2: 3512 , titular CNTEE Transelectrica SA – Sucursala Transport Timişoara.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic între orele 9 – 16.30 (vineri 9 - 14) la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişare, până la data de 28.12.2012.

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 14.11.2012

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

ANUNŢ

 

 

DECIZIE FINALĂ LA  AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI    –    SC DI. E UNIZETA-COM SRL

 

 

Data :08.11.2012

 

     Agenţia pentru Protecţia  Mediului Caraş-Severin anunţă decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitătatea:

    Cod CAEN: 1610 –  Trap align=nbsp; /pstrongtarea ?i rindeluirea lemnului ;

desfaşurată în Reşiţa la sediul secundar, zona Minda, nr. Cadastral 4137, Top RM 102/1/a/10, jud. Cara?-Severin.

  

Propunerile  şi sugestiile  se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, tel. 0255/223053, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630  şi vineri între orele 0800–1400, pâna la data de 20.12.2012.

 

 

 

 

     &nbs/up;   Întocmit,

           Ing. Constantin Liliana

--------------------------------------

 

Anunt depunere solicitare pentru emitere acord de mediu pentru proiectul Watman

 

-------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „„Construire Imobil (Dp+P+1E) cu destina?ia de spa?ii cazare turi?ti – chio?c de vară, amplasare piscină, amenajare incintă ?i împrejmuire terenpropus a fi amplasat în localitatea Băile-Herculane, str. Trandafirilor, FN, jud.Caraş-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, vineri &ic/strongstrong/strongGRECEA Maria.text-align: centerirc;ntre orele 0800 – 1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

strong

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 01.11.2012. (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

 

Data afişării anunţului pe site

08.11.2012

 

 

-------------------------------

      Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fărăevaluarea impactului asupra mediului, &ˆn cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „ Modernizarea instalaţiei de captare gaze arse”, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, Platforma Industrială a S.C. TMK-Reşiţa S.A.,  titular S.C. TMK- REŞIŢA S.A.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1600şi vineri între orele 0800 – 1400 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 01.11.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

25.10.2012

----------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii cu evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Deschidere cariera experimentala perimetrul Sopotu Vechi”,propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Dalboşeţ, jud. Caraş-Severin, titular S.C. EUROLEMN TRANS SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi lanbsp; următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 02.11.2012.

 

Data afişării anunţului pe site: 24.10.2012

-

---------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale în Municipiul Caransebeş, pe străzile Racoviţa, Ţarinei şi M. Eminescnbsp; ˆMHC 1 MW Feneş/p00/p -------------------------------------upropus a fi amplasat în Municipiul Caransebeş, titular E.on Gaz Distribuţie S.A. Târgu Mureş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 04.11.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

25.10.2012

---------------------------------------

Anun? public

Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin anun?ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectulproiectul  Construire Imobil (Dp+P+1E) cu destina?ia de spa?ii cazare turi?ti – chio?c de vară, amplasare piscină, amenajare incintă ?i împrejmuire terenpropus a fi amplasat în localitatea Băile-Herculane, str. Trandafirilor, FN, jud.Caraş-Severin.

Informa?iile privind proiectulpropus pot fi consultate la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin, re?i?a, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630.

Observa?iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin, Re?i?a, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afi?ării anun?ului pe site

22.10.2012

-------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publiˆp align=strongcul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale în Municipiul Caransebeş, pe străzile Racoviţa, Ţarinei şi M. Eminescu, titular E.on Gaz Distribuţie S.A. Târgu Mureş.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul E.on Gaz Distribuţie din Reşiţa, str. Fântânilor, nr. 2, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16/14.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              19.10.2012

 

------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluarea adecvată, pentru proiectul „ Lucrări de construire LAGUNĂ STOCARE DEJEC?II-100080 mc”aparţinând S.C. MEIERHOF S.R.L. propus a fi amplasat în comuna Berlişte, strada Complex Zootehni strongAnunţ public privind decizia etapei de c, intravilan, judeţul Caraş-Severin, titular proiect fiind S.C. MEIERHOF S.R.L.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 19.10.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

11.10.2012

 

------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Consruire hală industrială, producţie şi depozitare,propus a fi amplasat pe teritoriul comunei Mehadia, sat Plugova, nr. F.N, nr. C.F. 30585 Mehadia, titular DANCI ZARESCU NICOLETA IONELA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între ore/strong/strongle 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 19.10.2012.

 

Data afişării anunţului pe site: 11.10.2012

 

----------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Execuţie reţele gaz” propus a fi amplasat înmunicipiul Reşiţa, str. Câlnicelului, str. Râului, str. Pponeasca, str. Nergăriţa, str. Vălişoara, str. Britca, titular E-ON Gaz Distribuţie Reşiţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 11.10.2012. (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

 

Data afişării anunţului pe site

03.10.2012

 

-----------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proi Data afi?ării anun?ului pe siteectul „Construire două centrale eoliene şi utilităţi în scopul asigufără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluarea adecvatărării nevoilor comunităţii”, propus a se realiza în localitatea Slatina Timiş, jud. Caraş-Severin, titular: Comuna Slatina Timiş.

centerProiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri, &ˆntre orele 0800 – 1400precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 05.10.2012.

 

 

Data afişării anunţului pe site

27.09.2012

-------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra lh3 style=uării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Consruire atelier prelucrare marmura,propus a fi amplasat pe teritoriul comunei Rusca Montana, str.p Loznei, titular PUŞCUŢĂ ANDREI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, &ˆntre orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 12.10.2012.

 

Data afişării anunţului pe site: 04.10.2012

-------------------------------------------------------------------

25.10.2012

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

         

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Execuţie reţele gaz” propus a fi amplasat în municipiul Reşiţa, str. Câlnicelului, str. Râului, str. Poneasca, str. Nergăriţa, str. Vălişoara, str. Britca, titular E-ON Gaz Distribuţie Reşiţa.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul E-ON Gaz Distribuţie Reşiţa, în zilele de luni - joi, între orele 800 - 1630 şi vineri între orele 800 - 1400.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Caraş-Severin .

 

              Data afişării anunţului pe site

 

              02.10.2012

 

--------------------------------------------

ANUNŢ

DECIZIE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI

 

Data: 26.09.2012

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă:

Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu

pentru: STAŢIA ELECTRICĂ 220/110 KV Iaz, sat. Iaz, Comuna Obreja, judeţul Caraş-Severin, în vederea desfăşurării activităţii de: transport energie electrică – cod CAEN rev. 2: 3512 , titular CNTEE Transelectrica SA – Sucursala Transport Timişoara.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic între orele 9 – 16.30 (vineri 9 - 14) la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişare, până la data de 06.11.2012.

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: 26.09.2012

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI

 

 

 

-------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, &ˆn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ Construire corp pensiune S+P+1E+M?, propus a fi amplasat în localitatea Băile Herculane, str. Pecini?ca, jud. Cara?-Severin, titular SC LA DOLCE VITA SRL, Băile Herculane .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 04.10.2012. (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

 

Data afişării anunţului pe site

27.09.2012

----------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului,  pentru proiectul „ Hală producere peleţi ”, propus a fi amplasat în comuna Iablaniţa, extravilan, judeţul Caraş-Severin, titular Terteleacă Alexandra.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600,p precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 29.09.2012 (în termen de 8ˆ Data afişării anunţului pe site: 24.10.201230ˆ zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

21.09.2012

-----------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul inte/pstrong nbsp;-------------------------------------------------resat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire centru de confecţionare articole fier forjat”, propus a fi amplasat în comuna Glimboca, DN 68, km 12+950, judeţul Caraş-Severin,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, vineri 0800 - 1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30 septembrie 2012.

 

Data afişării anunţului pe site

21.09.2012

---------------------------------------

Anunţ public privind decizia etap ei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caranbsp;ş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului,  pentru proiectul „ Const rucţii pentru exploataţii agricole ”, propus a fi amplasat în comuna Bozovici, extravilan, judeţul Caraş-Severin, titular Călin Alina.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.09.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

20.09.2012

---------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare nbsp;adecvată, pentru proiectul Modernizare-securizare LEA JT aferent PT 7542 Măceşti, propus a fi amplasat în Oraşul Moldova Nouă, sat Măceşti, titular S.C. Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţi00ei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, vineri 0800 - 1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30 septembrie 2012.

 

Data afişării anunţului pe site

20.09.2012

------------------------------------------------------

    Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

         

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare-securizare LEA JT aferent PT 7542 Măceşti” propus a fi amplasat în Oraşul Moldova Nouă, sat Măceşti, titular S.C. Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul SC Enel Distribuţie Banat UTR Reşiţa, bulevardul A.I. Cuza, nr. 42, în zilele de luni - vineri, între orele 800 - 1600 .

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Caraş-Severin .

 

              Data afişării anunţului pe site

 

              18.07.2012

----------------------------------------

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ - SEVERIN în conformitate cu HG nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare pentru „PUD – Construire clădire parter şi împrejmuire proprietate” - titular ONEL CATALIN, şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 Comentariile privind decizia de încadrare, propunerile de reconsnbsp;piderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia în ziar, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş - Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul 73, în zilele de luni - vineri între orele 08:00 ÷ 16:00

 

--------------------------------------------

      Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fărăevaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „ Modernizare/completare decantor de la Remiza de Locomotive Carasebeş”, propus a fi amplasat în Municipiul Caransebeş, strada Calea Timişoarei, nr. top. 4610, titular S.N.T.F.M „C.F.R. Marfă” Sucursala Banat Oltenia – Centrul Zonal de Marfă Timişoara.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.09.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

Data afişării anunţului pe site

14.09.2012

--------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Ag enţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire parcuri fotovoltaice Bocşa I şi Bocşa II, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al Oraşului Bocşa, titular S.C. CRE CARAŞ RENEWABLE ENERGY S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – vineri, între orele 0830 – 1700, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24 septembrie 2012.

 

Data afişării anunţului pe site

14.09.2012

----------------------------------------------------

Anun? public

Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin anun?ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul„ Construire corp pensiune S+P+1E+M?, propus a fi amplasat în localitatea Băile Herculane, str. Pecini?ca, jud. Cara?-Severin, titular SC LA DOLCE VITA SRL, Băile Herculane .

Informa?iile privind proiectulpropus pot fi consultate la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin, re?i?a, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1600.

Observa?iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Cara?-Severin, re?i?a, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afi?ării anun?ului pe site

14.09.2012

------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de p align=încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Parc fotovoltaic Sălbăgelu Nou I şi Sălbăgelu Nou II, Comuna Sacu, propus a fi amplasat în satul Sălbăgelu Nou, titular S.C. CRE CARAŞ RENEWABLE ENERGY S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrdquo;, propus a fi a/pnbsp;mplasat rare până la data de 23 septembrie 2012.

 

Data afişării anunţului pe site

13.09.2012

-------------------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire centru de confecţionare articole fier forjat”, propus a fi amplasat în comuna Glimboca, DN 68, km 12+950, jud. Caraş-Severin, titular S.C. LMC RECUP AVANTAJ S.R.L., Glimboca.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

12.09.2012

---------------------------------

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Parc fotovoltaic Sălbăgelu Nou I şi Sălbăgelu Nou II, Comuna Sacu, propus a fi amplasat în satulSălbăgelul Nou, titular S.C. CRE CARAŞ RENEWABLE ENERGY S.R.L.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul S.C. CRE CARAŞ RENEWABLE ENERGY S.R.L. din Reşiţa, bulevardul Al. I. Cuza, nr. 35, etaj 1,în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              10 septembrie 2012

&n/em./strong/strongbsp;

------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectunbsp; Publicul interesat poate ˆstrong/strongl Extindere şi reabilitare reţea canalizare menajeră în localitatea Băile Herculane, judeţul Caraş-Severinpropus a fi amplasat în Băile Herculane, titular Consiliul Local al Oraşului Băile Herculane.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele carestrongstrong/strong o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 7 3, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 14.09.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

04.09.2012

 

-----------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de &ˆncadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Extindere şi reabilitare reţea apă potabilă/p în localitatea Băile Herculane, judeţul Caraş-Severinpropus a fi amplasat în Băile Herculane, titular Consiliul Local al Oraşului Băile Herculane.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 &- 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

   &n/strong/strongstrongnbsp; /strongbsp;     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 14.09.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

04.09.2012

 

----------------------------------------

                                                Anunţ public

            privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Modernizarea/completarea decantorului de la Remiza de Locomotive Caransebeş”,propus a fi amplasat în localitatea Caransebeş, strada Calea Timişoarei, nr. top.4610, titular SNTFM „CFR Marfă” S.A., Sucursala Banat Oltenia – Centrul Zonal de Marfă Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul General I.Dragalina, nr. 38 A, judeţul Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la sediul SNTFM „CFR Marfă” S.A., Sucursala Banat Oltenia-Centrul Zonal de Marfă Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul General I.Dragalina, nr. 38A, judeţul Timiş, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1500.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

31.08.2012

------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizare LEA 0,4 KV zona PT 9032propus a fi amplasat în Slatina Nera, titular S.C. Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa.

Proiectul deciziei de &ˆncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, &ˆn zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

   precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 10.09.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

29.08.2012

 

----------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de &icinbsp; ˆ/emrc;ncadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării dp style=eciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluarea adecvată, pentru proiectul „ Construcţie grajd colectare viţei şi împrejmuire ”aparţinând S.C. GEMENI VETERIN SRL., propus a fi amplasat în municipiul Caransebeş, extravilan, judeţul Caraş-Severin, titular proiect fiind SC GEMENI VETERIN SRL.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30.08.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

22.08.2012

-----------------------------------------------------

 

    Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

         

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de ˆemitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare LEA 0,4 KV zona PT 9032 Slatina Nera” propus a fi amplasat în Slatina Nera, Comuna Sasca Montană, titular S.C. Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul SC Enel Distribuţie Banat UTR Reşiţa, bulevardul A.I. Cuza, nr. 42, în zilele de luni - vineri, între orele 800 - 1600 .

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Caraş-Severin .

 

              Data afişării anunţului pe site

              10.08.2012

-------------------------------------------------

Primăria comunei C-tin Daicoviciu, titular al proiectului „ Reabilitarea pă?unilor din comuna C-tin Daicoviciu, jude?ul Cara?-Severin, prin realizarea unei adăpătoare pentru animale, alimentată prin foraj în pă?unea comunală din satul Maciova ” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de  către Agen?ia pentru Protec?ia Mediului C-S în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ?i evaluare adecvată: fără evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare ?i motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cara?-Severin din Re?i?a, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-vineri între orele 0800-1600, precum ?i la adresa internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anun?.

-------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordulustrongstrong/strong/strongnbsp;i de mediu pentru proiectul „Extindere şi reabilitare reţea canalizare menajeră în localitatea Băile Herculane”, propus a fi amplasat în localitatea Băile Berculane, jud. Caraş-Severin, titular Consiliul Local Băile Herculane.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la sediul Consiliului Local Băile Herculane, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

21.08.2012

 

--------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere şi reabilitare reţea apă potabilăîîn localitatea Băile Herculane”, propus a fi amplasat în localitatea Băile Berculane, jud. Caraş-Severin, titular Consiliul Local Băile Herculane.

Informaţiile privind proieModernizare-securizare LEA JT aferent PT 7542 Măceşti/strongnbsp; ctul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la sediul Consiliului Local Băile Herculane, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

21.08.2012

 

----------------------------------

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Depozit temporar zgură”, propus a fi amplasat pe teritoriul comunei Glimboca, jud. Caraş-Severin, titular SC DUCTIL STEEL SA Buzău, punct de lucru Oţelu Roşu..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la sediul SC DUCTIL STEEL SA – Punct de lucru Oţelu Roşu, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agstrongenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior,/strongstrong nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

21.08.2012

 

 

---------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de construire hală de producţie pentru producerea pieselor metalice necesare instalaţiilor industriale – loc. Slatina-Timiş, propus a fi amplasat în satul Slatina-Timiş, titular S.C. OTEL & GEEL S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentr/strongu Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 27.08.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

17.08.2012

---------------------------------

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

         

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare LEA 0,4 KV zona PT 9032 Slatina Nera” propus a fi amplasat în Slatina Nera, Comuna Sasca Montană, titular S.C. Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul SC Enel Distribuţie Banat UTR Reşiţa, bulevardul A.I. Cuza, nr. 42, în zilele de luni - vineri, între orele 800 - 1600 .

&nbstrongsp;   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Caraş-Severin .

 

              Data afişării anunţului pe site

              20.08.2012

 

 

 

-----------------/strong/strongnbsp;strong-------------------------------------------------------

Anunt public etapa de incadrare CNCF CFR SA&n/pbsp;

----------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării adecvate, &ˆn cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire turn metalic de comunicaţii -COD: CAS-REP-111, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al Comunei Băuţar, titular Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 &- 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 17.08.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

09.08.2012

 

-----------------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrări de construire hală de producţie pentru producerea pieselor metalice necesare instalaţiilor industriale – loc. Slatina-Timiş, jud. Caraş-Severin, propus a fi amplasat în com. Slatina Timiş, sat Slatina Timiş, intravilan, jud. Caraş-Severin, titular S.C. OTEL & GEELS.R.L., Slatina Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1600

.

 

         Obse, jud. Caraş-Severinrvaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

02.08.2012

------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizare LEA 0,4 KV str. Oltului, Poştei, Libertăţii, Sf. Varvara, Miniş, Salcâmilor, Uzinei din Aninapropus a fi amplasat în Oraşul Anina, titular S.C. Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinu/emnbsp;/p dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni &- vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30.07.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

20.07.2012

-----------------------------------------------

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizare LEA 0,4 KV zona PT 4201 Anina, propus a fi amplasat în Oraşul Anina, străzile Dealul Rahner, Drum Nou, Vulturilor, Victoriei, titular S.C. Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni &- vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

       &ncenter pbsp; Publicul int/strongstrong-strongeresat poate &ˆnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30.07.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

20.07.2012

-----------------------------------------------

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de &ˆncadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizare LEA 0,4 KV zona PT 4201 Anina, propus a fi amplasat în Oraşul Anina, străzile Dealul Rahner, Drum Nou, Vulturilor, Victoriei, titular S.C. Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentrstrong/strongstrongu Protecţia Mediului/strong Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30.07.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

20.07.2012

---------------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare parcare – Zona Minda–Reşiţa”, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, Zona Minda, titular Direcţia de Intreţinere şi Reparare a Patrimoniului din cadrul Primăriei Reşiţa, prin Giuricici Sava Camenco,cu domiciliul în Reşiţa, Aleea Trei Ape, bl.2, sc.3, ap.3 nbsp;2.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la sediul Direcţiei de Intreţinere şi Reparare a Patrimoniului, cu sediul în Resiţa, B-dul Muncii, nr.25, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

16.07.2012

 

-----------------nbsp;-----------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea imnbsp;Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, /upactului asupra mediului şi fără evaluarea adecvată, pentru proiectul „ Construire fermă de vaci prin măsura 121 ”aparţinând S.C. PRIMA SUIN S.R.L., propus a fi ampla00 sat &ˆn oraşul Bocşa, intravilan, judeţul Caraş-Severin, titular proiect Frumoşelu Emil.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protestrongcţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, &ic/pirc;n zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 05.07.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

27.06.2012

 

------------nbsp; -------------------------------------------------

Anunt emitere autorizatie de mediu SC AUTOTRANS GEDA SRL

 

------------------------------------------------------------

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

ˆ  

face publică d 29.08.2012/pˆecizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de  Comerţ cu ridicata a deşeurilor şi resturilor  – cod CAEN Rev.2 – 4677(cod CAEN Rev.1 - 5157), titular S.C. STS INTERNAŢIONAL SRL.

         Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi între orele 900-1600 şi vineri între orele 900-1400, la sediul ANPM, Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti.

         În conformitate cu prevederile O.M. nr. 1798/2007, modificat şi completat prin O.M. nr. 1298/2011, art. 13, alin.(2) „Decizia poate fi contestată în term Agenţia pentruen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, eliberează autorizaţia de mediu”.

         strongDraftul autorizaţiei de mediu se află pe pagina web ANPM la secţiunea Reglementări/Autorizaţia de mediu (http://www.anpm.ro).    

 

 

-------------------------------------------

strongnbsp;  

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ - SEVERIN în conformitate cu HG nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat, decizia etapei de încadrare pentru „ PUZ – FERMĂ CREŞTERE ŞI &ˆNGRĂŞARE PORCI 8160 CAPETE ”,titular S.C. S. PIG FERME S.R.L. şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 Comentariile privind decizia de încadrare, propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia în ziar, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş - Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul 73, în zilele de luni – vineri  între orele 08:00 - 16:00nbsp; .

--------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de &ˆncadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire atelier vopsitorie auto, &ˆmprejmuire,propus a fi amplasat în localitatea Oţelu Roşu, str. Gării, nr. 18A, titular KURUCZ GAVRIL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, &ˆn zilele de luni &- vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 18.06.2012.

 

Data afişării anunţului pe site: 10.06.2012

-------------------------------------------------------------------

 

Anunţ public privind decizia etaa href=pei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire atelier reparaţii electrice auto, magazie şi împrejmuire,propus a fi amplasat în localitatea Oţelu Roşu, str. Republicii, nr. F.N., C.F. nr. 26 Oţelu Roşu, titular SC AR CAMINA SERV SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 18.06.2012.

 

Data afişării anunţului pe site: 10.06.2012

----------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire sălătorie auto manuală tip JET”, propus a se realiza în localitatea Reşiţa, jud. Caraş-Severin, titular: SC ENI ROMÂNIA SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, &ˆn zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  07.06.2012.

 

 

Data afişării anunţului pe site

31.05.2012

--------------------------------------------------------------nbsp;fără a rdquo;aparţin/astrongviz de mediu./strong------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluarea adecvată, pentru proiectul „ Construire spaţiu comercial, clădire administrativă şi împrejmuire ”, propus a fi amplasat oraşul Oţelu Roşu, str. M. Eminescu, nr. F.N., intravilan, judeţul Caraş-Severin, titular S.C. BUDAPESTA IMPEX S.R.L.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 08.05.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

30.05.2012

--------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impemactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Modernizare LEA 20 KV - Naidăş, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Pojejena (extravilan) şi Socol (extravilan), titular S.C. Enel Distribuţie Banat &- Unitatea Teritorială Reţea Reşiţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, &ˆn zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la dastrongta de 08.06.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

31.05.2012

 

--------------------------------------------------

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI strongCARAŞ - SEVERIN în conformitate cu HG nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare pentru „ PUZ PARC FOTOVOLTAIC BOCŞA”,titular S.C. CRE Caraş Renewable Energy S.R.L. şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 Comentariile privind decizia de încadrare, propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, &ˆn termen de 10 zile calendaristice de la apariţia în ziar, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş - Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul 73, în zilele de luni –  vineri între orele 08:00 – 16:00

 

 

 

--- strongstrong/u/strong/em/p-----------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încnbsp; Publicul interesat poate adrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Exploatare de nisipuri şi pietrişuri din albia râului Bistra – lucrări de regularizare şi reprofilare,propus a fi amplasat pe teritoriul comunei Marga, titular Primăria Comunei Marga.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, întrpˆ/stronge orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 01.06.2012.

 

Data afişării a nunţului pe site: 23.05.2012

------------------------------------------              

28.05.2012 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare LEA 20 KV - Naidăş, nbsp;propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Pojejena (extravilan) şi Socol (extravilan), titular S.C. Enel Distribuţie Banat – Unitatea Teritorială Reţea Reşiţa.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul S.C. Enel Distribuţie Banat – Unitatea Teritorială Reţea Reşiţa&ˆn zilele de luni - vineri,/em între orele 8 - 16.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

 

---------------------------------------------

      Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă nbsp;publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fărăevaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „ Demolare coş de fum Furnal nr.1”, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, Platforma Industrială a S.C. TMK-Reşiţa S.A.,  titular S.C. TMK- REŞIŢA S.A.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, &ˆn zilele de luni &nd/emash; vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

         Publicul interesat poate &ˆnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30.05.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

23.05.2012

                                                         

--------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia nbsp;Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, &±inbsp;nbsp;unbsp;circ;n cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire hală magazin, propus a fi amplasat în Moldova Nouă, str. Nicolae Titulescu, titular S.C. IMPERIAL CM S.R.L.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zil-ele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 29.05.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

-----------------------------------

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire hală magazin, propus a fi amplasat în Moldova Nouă, str. Nicolae Titulescu, titular S.C. IMPERIAL CM S.R.L.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sp/strong/strongstrongediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul IMPERIAL CM din Moldova Nouă, str. Vlaski Krai, nnbsp;r. 19, în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              22.05.2012

 

--------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Desfiinţare clădiri şi constrˆSC ENI ROMˆ ucţii specifice, propus a fi amplasat în Moldova Nouă, titular S.C. MOLDOMIN societate în insolvenţă .

    Informaţiile privind proiectul prop-us pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul MOLDOMIN din Moldova Nouă, Şoseaua Dunării, nr. 1, &ˆn zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              22.05.2012

 

----------------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Demolare coş de fum  Furnal nr. 1”, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, platforma industrială a societăţii, titular S.C. TMK Resita S.A.,cu sediul în Resita, str. Traian Lalescu, nr. 36.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior,/strong nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la sediul S.C. TMK Resita S.A.-Resita, str. Traian Lalescu, nr.36, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1500.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

22.05.2012

 

----------------------------------------

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ - SEVERIN în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare pentru PUZ – Centru de sanătate „Dumbrava Minunată” medicină preventivă şi curativă , amplasament- teritoriul administrativ al oraşului Oraviţa, jud. Caraş-Severin”, titular Asociaţia Faramed, şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fă ˆnbsp;ră aviz de mediu.

 Comentariile privind decizia de &ˆncadrare, propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, &ˆn termen de 10 zile calendaristice de la apariţia în ziar, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş - Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul 73, în zilele de luni – vineri, între orele 08:00 ÷ 16:00.

------------------------------------------------------------------

Anunţ public/em/strong privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Extinderea exploatării de granit industrial şi de construcţii din cariera Topleţ prin cariera Seracova, propus a fi amplasat în UAT Topleţ – Valea Seracova Mică, titular S.C. GENERAL DI S.A.

Proiectul deciziei de &ˆncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, &ˆn zilele de luni – vineri, întp align/strongemcenterˆ/strongstrong= ˆre orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul intenbsp;resat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.05.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).nbsp; centeru

 

Data afişării anunţului pe site

16.05.2012

---------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire siloz cereale, magazie, vestiare, birouri, instalaţie de acostare – încărcare barje, post de transformare, alei carosabile şi împrejmuire teren – localitatea Moldova Veche, propus a fi amplasat în Moldopstrongnbsp;nbsp; Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul va Nouă, localitatea Moldova Veche, str. Dunării, F.N. – Portul industrial, titular S.C. Alfred C Toepfer Internaţional Logistic S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.05.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

&n/em/pbsp;

Data afişării anunţului pe site

16.05.2012

 

 

 

------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etape/emi de încadrare

&nbstrongsp;

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea/u impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Extinderea exploatării de granit industrial şi de construcţii din cariera Topleţ prin cariera Seracova, propus a fi amplasat în UAT Topleţ – Valea Seracova Mică, titular S.C. GENERAL DI S.A.

Proiectul deciziei de &±ˆncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni &nnbsp;text-align: center/pdash; vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.05.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

16.05.2012

 

------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de &ˆncadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evalua-re a impactului asupra mediului pentru proiectul Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Polom, propus a fi amplasat în Valea Polom (UAT Mehadia), titular Direcţia Silvică Caraş-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.05.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

16.05.2012

 

----------------------------------------------------- /strong/strong---------

 

Anustrongnţ public privind decizia etapei de &ˆncadrare

 

 em /strong/emProiectul deciziei de strong       Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate  în cadrul procedurilor d±e evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Radimna, propus a fi amplasat în Valea Radimna (UAT Pojejena, Moldova Nouă, Gârnic şi --------------/em------------------------------------/strongCărbunari), titular Direcţia Silvică Caraş-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de lun i – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.aem/p/strong/empmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.05.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

16.05.2012

------------------------------------------

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

     &nstrongbsp;   Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: cu evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Execuţia unei cariere pentru e/strongstrongxtracţia calcarului, propus a fi amplasat în Anina - Crivina, titular S.C. MARCOTAN SANE S.R.L.

Proiecpˆstrongstrongtul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei penp style=tru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.05.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

23.05.2012

---------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire spaţii comerciale şi alimentaţie publică (fast food)”, propusˆnbsp;nbsp;p align= a se realiza în localitatea Caransebeş, jud. Caraş-Severin, titular: SC IZOMETAL MAGELLAN SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 14.10.2011.

 

 

Data afişării anunţului pe site

14.05.2012

 

-----------------------------------------------

Anunţ public nbsp; 31.05.2012 /uuprivind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extinderea exploatării de granit industrial şi de construcţii din car/strongiera existentă Topleţ prin cariera Seracova, propus a fi amplasat în Comuna Topleţ, titular S.C. GENERAL DI  S.A.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul S.C. GENERAL DI S.A. din Drobeta Turrnu Severin, str. Tudor Valdimirescu, nr. 143, în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              14.05.2012

---------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de , ˆ 1. Proiectul deciziei de , precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.Caransebeş, jud. Caraş-Severin emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Carstrong/strongu aş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Execuţia unei cariere pentru extracţia calcarului, propus a fi amplasat în Anina - Crivina, titular S.C. MARKOTAN SANE S.R.L.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul S.C. MARKOTAN SANE S.R.L. în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16.

    Observaţiile publicstrongustrong/strong/strongstrongului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              15.05.2012

------------------------------------------------------------

 

Anunţ public privind dezbaterea publică

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul Microcarieră experimentală privind exploatarea resurselor de lignit perimetrul Goleţ, propus a fi amplasat în extravilanul satului Goleţ comuna Bucoşniţa, titular S.C. P&B ENERGY COMIMPEX S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni &±- vineri, între orele 0800 – 1600, şi la sediul S.C. P&B ENERGY COMIMPEX S.R.L din Caransebeş, str. Ardealului, nr. 57, în zilele de luni – vineri, între orele 8 – 14.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro .

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Caminul Cultural Golet , în data de 01.06.2012, începând cu orele 12.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 01.06.2012

 

Data afişării anunţului pe site

11.05.2012

 

---------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul Construire bază de agrement comuna Zăvoi, sat Poiana Mărului, jud. Caraş-Severin,propus a fi amplasat în comuna Zăvoi, sat Poiana Mărului, titular LUPŞAC MIHAELA-CRISTINA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum nbsp;şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 14.05.2012.

 

Data afişării anunţului pe site: 08.05.2012

 

-------------------------------------------------------------------

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţ/strong/strong/strongia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluarea adecvată, pentru proiectul „ Construire pensiune agroturistică ″Maria″ în regim de înălţime P+1 E, în comuna Armeniş, nr. 416, jud. Caraş-Severin ”, aparţinând doamnei Vetreş Maria, propus a fi amplasat în comuna Armeniş, intravilan, judeţul Caraş-Severinˆ, titular Vetreş Maria.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sedˆ/strongemnbsp;/pstrong/emstrong/strongiul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, înbsp; 16.05.2012;n zilele de luni – vineri, între orele 0800 &- 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de &ˆncadrare până la data de 18.05.2012 (&ˆn termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

10.05.2012

 

-----------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin ap/strongstrong/strongnunţă publicul interesat asupra luării decizi/strongei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înlocuire conducte gaze naturale presiune redusă şi branşamente în Reşiţa, str. Odobescu şi Pavel Chinezupropus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, titular E.on Gaz Distribuţie S.A..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data dstronge 16.05.2012.

 

Dnbsp; /pata afnbsp;işării anunţului pe site

09.05.2012

-----------------±strongstrongstrong-------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           strong/em Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  continuarea procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii destrong/strong evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de modificare, extindere şi reamenajare spaţii existente în scopul realizării unei pensiuni agroturistice”  propus a fi amplasat în comuna Bozovici, judeţul Caraş-Severin; titular: CZIPLE FLORENTINA ADRIANA.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400 , precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare până la data de 15.05.2010

 

Data afişării anunţului pe site

08.05.2011

---------------------------------------------

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  continuarea procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul „Construire bază de agrement &ˆn comuna Zăvoi, sat Poiana Mărului, jud. Caraş-Severin”  propus a fi amplasat în comuna Zăvoi, judeţul Caraş-Severin; titular: LUNGU OPRIŢA.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi /strongstrongp align=motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, &ˆn zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, -------------------------------- &ˆntre orele 0800 – 1400 , precum şi la următoarea adre să de internetnbsp; /strong/strong/em/p: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare până la data de 15.05.2010

 

Data afişării anunţului pe site

08.05.2011

-/strongrdquo;, aparţin/strong--------------------------------------------------------------- /pfără evaluarea impactului asupra mediului-------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

&nnbsp;ˆembsp;

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluarea adecvată,în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi a evaluării adecvate, pentru proiectul:

CONSTRUIRE CENTRU ACTIVITĂŢI RECREAŢIONALE, LOCALITATEA POIANA MĂRULUI, COMUNA ZĂVOI, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

titular Lucia Mihaela DOMUŢA, cu domic iliul în localitatea Moşniţa Nouă, str. Poştei nr. 35, judeţul Timiş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 10.05.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

Data afişării anunţului pe site

07.05.2012

----------------------------------------------------------

 

Anunţ publistrong centeruc privind dezbaterea publică

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul Amenajare iaz piscicol prin excavaţii agregate minerale perimetrul Lunca Nerei, Comuna/strongstrong Bozovici, propus a fi amplasat înp align=---------------------------------------------------------- extravilanul comunei Bozovici, zona Zăvoi, titular S.C. CEAPAEV CONSTRUCT S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni &n p align= dash; vineri, între orel/strongstronge 0800 – 1600, şi la sediul S.C. CEAPAEV CONSTRUCT S.R.L din Bozovici, nr. 182, &ˆn zilele de luni – vineri, între orele 8 – 14.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro .

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la primăria Bozovici,strong/strongRaportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73,/strong în data de 28.05.2012, începând cu orele 13.

Publicul interesat poate transmite &ˆn scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 28.05.2012

 

Data afişării anunţului pe site

07.05.2012

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ 12 MW,ORAVIŢA

titular S.C. RENEWABLES PROJECTS S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, str. Martir Silviu Motohon nr. 26, judeţul Timiş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 10.05.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

Data afişării anunţului pe site

02.05.2012

 

------------------------------

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordulustrongˆnbsp;-i de mediu

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire grup de microhidrocentrale pe raul Timiş şi Teregovoviţa cu racord la SEN”, propus a fi amplasat pe raza localităţii Teregova, jud. Caras-Severin, titular S.C. SIBER ENERGIA SRL, cu sediul în Timişoara, Piaţa Victoriei, nr.7, sc. D, ap. 21, judeţul Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la sediul S.C. SIBER ENERGIA S.R.L., cu sediul în Timişoara, Piaţa Victoriei, nr.7, sc. D, ap. 21, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1500.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Dat/strong/stronga afişării anunţului pe site

02.05.2012

 

-------------------------------------------------------------------     

Anunţ public privind decizia etapei de &ˆncadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de înca/strongrdquo; /strongdrare: fărăevaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „ Refacere portale de protecţie pod Km 28+044 linia C.F. Caransebeş - Reşiţa”, propus a fi amplasat pe linia C.F. Caransebeş-Reşiţa, Km 28+044, pe raza localităţii Ezeriş, titular CNCF „CFR” SA BUCURESTI Sucursala C.F. Timişoara

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni &ndash nbsp;Execuţia unei cariere pentru extracţia calcaruluiˆ/em; vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

         Publicul interesat poate &ˆnain/strongta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.05.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

26.04.2012

                                                         

 

 

----------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul Programul lucrărilor de explorare pentru apă minerală terapeutică perimetrul Băile Herculane – Şapte Izvoare Calde Dreapta, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al Comunei Mehadia, titular Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocencenter/strongtrale Porţile de Fier.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 01.05.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

25.05.2012

------------------------------------------------------------

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare LES MT Caransebeş - LEA 20 KV C.F.R. tronson st. 38/1 – 39, LEA 20 KV Sacu tronson st. 41 – 43 pe str. Traian Doda, propus a fi amplasat în intravilan, titular Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa.

Proiectul deciziei de &iˆcircstrong/u/strongstrong/strongstrongnbsp;/strong;ncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul AgenPublicul interesat poate transmite strong/strongţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 05.05.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

25.04.2012

------------------------------------------------------------------

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încastrong/strong/emhttp://apmcs.anpm.ro/ˆ/strongstrongdrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare LES MT Caransebeş - LEA 20 KV C.F.R. tronson st. 56 – 63, pe str. S. Bărnuţiu şi str. A.I. Cuza, propus a fi amplasat în intravilan, titular Enel D/strongp align=istribuţie Banat – UTR Reşiţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda/strong/strongmenteazănbsp; pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, &ˆn zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de &ˆncadrare până la data de 05.05.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

25.04.2012

 

-------------------------------------

ANUNŢ PUBLIC

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sporirea eficienţei economice prin reîntregirea BLA pentru 18 distanţe de circulaţie BLA", prin desfiinţarea staţiilor de cale ferată Hemeiuş (Bacău), Coldău (Bistriţa-Năsăud), Mărişelu (Bistriţa-Năsăud), Nimigea (Bistriţa-Năsăud), Silhoasa (Bistriţa-Năsăud), Baldovineşti (Brăila), C. A. Roserti (Buzău), Valea Tim/strongˆ/strongnbsp;strongstrong/uişului (Caraş-Severin), Mătăsaru (Dâmboviţa), Ghidigeni (Galaţi), Strâmbuţa (Hunedoara)/strongstrong/strong emstrong, Broşteni (Ialomiţa), Răstoci (Sălaj), Lucăceşti (Suceava), Molid (Suceava), Valea Pumei (Suceava), Ciolpani (Teleorman) şi Zăvestreni (Teleorman),nbsp;u titular Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" - SA, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, împuternicit SC BAICONS IMPEX SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Zambilelor, nr.6, bl.60, sector 2.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate în zilele lucrătoare, de luni, marţi, miercuri, joi, vineri, între orele 9 - 15 la sediile următoarelor instituţii:

-Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" - SA, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti;

 • SC BAICONS IMPEX SRL, str. Zambilelor, nr.6, bl.60, sector 2, Bucureşti;
 • ARPM Bacău, str. Oituz, nr.23, Bacău;
 • APM Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr.20, Bistriţa;
 • APM Brăila, b-dul Independenţei, nr.14, bloc B5, Brăila;
 • APM Buzău, str. Democraţiei, nr.11, Buzău;
 • APM Caraş-Severin, str. Petru Maior, nr.73, Reşiţa;
 • APM Dâmboviţa,pstrongem/emtext-align: centerstrongstrong Calea Ialomiţa, nr.1, Târgovişte;
 • ARPM Galaţi, str. Regiment 11 Şiret, nr.2, Galaţi;
 • APM Hunedoara, str. Aurel Vlaicu, nr.25, Deva;
 • APM Ialomiţa, str. Mihai Viteazul, nr.1, Slobozia;
 • APM Sălaj, str. Parcului, nr.2, Zalău;
 • APM Suceava, str. Bistriţei, nr.1A, Suceava;
 • APM Teleorman, str. Dunării, nr.1, Alexandria;

-Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediulustrong/em/strongi, Splaiul Independenţei, nr.294, sector 6, Bucureşti.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, şi la sediile agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului mai sus menţionate, între orele. 9-15.

------------------------------------------------

ANUNT PUBLIC

( 23.02.2012 )

 

 

 Agentia pentru Protectia Mediului Caraş-Severin, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Planul Urbanistic ZonalPARC EOLIAN TOPLEŢ, jud. CARAS – SEVERIN, beneficiar S.C. TOPLEŢ ENERGY S.R.L.

Mstrongotivele care au stat la baza luării  acestei decizii au fost următoarele:

 • planul  respectă cerinţele legislaţiei privind protecţia mediului;
 • planul are în vedere dezvoltarea spaţială durabilă  şi echilibrată a arealului planului, prin utilizarea superioară a resurselor locale regenerabile, în paralel cu protecţia, conservarea şi reabilitarea mediului natural afectat la implementarea obiectivelor;
 • prin implementarea obiectivelor planului nu sunt afectate zonele de protecţie hidrogeologică ale frontului de captare a apei din subteran;

 

-------------------------------------

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Parc eolian Topleţ”, amplasat în localitatea Topleţ, jud. Caraş-Severin, titular SC TOPLEŢ ENERGY SRL Caranˆsebeş.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea u/strong/strong/strongemdeciziei pot fi consultate la sediu Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, &ˆn zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Observaţiile / contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.11.2010

 

 

 

Data afişării anunţului pe site

09.04.2012

 

----------------------------------------------------------------------------------------

ACORD DE MEDIU

Proiect

Ca urmare  a cererii adresate de

 

S.C. TOPLEŢ ENERGY S.RL. 

 

cu sediul în Caransebeş, strada G-ral Traian Doda, numărul 102

înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

cu nr. 6578 din 25.10.2011

 

în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

nbsp;centerstrongstrongACORD DE MEDIU

pentru proiectul: Parc eolian Topleţ

din comuna  Topleţ,  judeţul Caraş-Severin, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului

care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute în proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

 • Scopul proiectului: construire parc eolian compus din 18 turbine eoliene Vestas V112 cu puterea de 3 MW/turbină, în scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile – energia eoliană în vederea racordării la Sistemul Energetic Naţional.
 • Coordonatele în sistem STEREO 70 pentru amplasamentele celor 23 de turbine eoliene vor fi următoarele:

 

 

/pstrongstrongtr

strong

u

 

2T

 

 

296334,085

 

Turbina

X

Y

1T  

298498,696

373938,745

298055,076

373707,896

3T  

298/p011,652

372772,252

4T

297963,607

td style=

372156,827

5T

296961,839

371177,793

6T

296770,941

370872,001

7T

296517,820

370128,007

8T

295871,862

370314,478

9T

295530,705

370758,053

10T

295567,839

370092,328

11T

296219,220

369864,702

12T

296214,276

369302,447

13T

/em/strongstrong/strong

296111,901

368783,476

14T

296369,060

368313,899

ˆstrong0

1em5T

296153,988

368053,718

16T

367692,115

16T

295656,589

366576,337

18T

295814,195

strongp align=p align= p

365328,056

 • Caracteristicile tehnice ale turbinelor eoliene propuse:

 

Nr. crt.

Tip turbină

Înălţime Pilon (m)

Diametru rotocenter/u emr (m)

Înălţime maximă (m)

1.

3 MW

84; 94 - 119

112

168

 

 • Suprafaţa construită va fi de 7,33 ha din care:
 • Fundaţii turbine + platforme montaj: 4,5 ha
 • Staţie transformare + platformă montaj: 0,21ha
 • Drumuri noi şi drumuri modernizate: 2,62 ha
 • Accesul la amplasamentul parcului eolian se va realiza din DN 6 Orşova &- Drobeta Turnu Severin (pe teritoriul administrativ al orasului Orşova), pe partea stânga a drumului, pe strada Slătinicului, care continuă cu un drum de exploatare.
 • Accesul permanent presupune modernizarea trasee/strongstrongstrongtd style=/stronglor existente, pe o lungime de 9.700 m precum şi realizarea de drumuri noi de acces cu o lungime de 2.300 m.
 • Cele 18 de turbine eoliene se vor fixa pe o pe o fundaţie din beton armat de formă circulară - cu diametrul de 25 m şi adâncimea de aproximativ 5m - prin intermediul unui pilon.
 • Energia electrică de medie tensiune debitată de sistemul generator al turbinelor va fi transportată prin intermediul unui sistem de cabluri electrice prin interiorul pilonului de susţinere a turbinei eoliene, la baza acesteia, unde se va racorda la reţeaua de cabluri colectoare de medie tensiune în vederea transportării la staţia proprie de transformare MT/110kV situată în incinta parcului eolian.
 • Reţeaua de linii electrice de colectare a energiei produse va fi o reţea de cabluri pozate subteran care vor urmări traseele drumurcenterilor de exploatare din interiorul parcului eolian.
 • Ridicarea tensiunii energiei electrice produse de /strong/strongwidth: 228pxstrongla MT la 110 kV pentru a livrarea îcentercenterwidth:228px;center/lin SEN se va realiza prin intermediul staţiei proprii de transformare.  
 • Rac ordul la Sistemul Energetic Naţional se va realiza în afara amplasamentului prezentului proiect, pe bstrongstrongstrongstrongstrongstrongaza unui proiect care va fi reglementat ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Excavaţiile rezultate, în volum total de 270.000 mc, se vor utiliza după cum urmează:
 • solul vegetal, 6.300 mc se va folosi în totalitate la refacerea/renaturarea suprafeţelor afectate de lucrări;
 • solul din straturile subvegetale se va utiliza la umpluturi, iar surplusul va fi eliminat prin depozitare la operatorii autorizaţi

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

 • Proiectul se regăseşte în PUZ – Parc eolian Topleţ, adoptat de către Consiliul local Topleţ a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a  evaluării de mediu pentru planuri şi programe, care transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului 2001/42/CE.
 • Evaluarea alternativelor în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a condus la adoptarea ca variantă optimă  realizarea unui parc eolian compus din 18 de turbine eoliene amplasate pe o suprafaţă de 7,33 ha pe teritoriul comunei Topleţcu următoarele avantaje:
 • configuraţia de aşezare în teren a turbinelor care să asigure un randament maxim de producere a energiei electrice şi totodată să reducă impactul asupra factorilor de mediu şi sociali.
 •  Implementarea proiectului va afecta calitatea aerului ambiental doar pe/em/u/strong/strongStaţie transformare + platformă montaj: 0,21ha perioada de construcţie montaj şi pe perioada dezafectării parcului când sursele mobile se vor intensifica în zonă.
 • Amplasamentul parcului eolian se situează în zona de dezvoltare durabilă a Parcului Natural Porţile de Fier.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

 • Lucrările de construcţie se vor realiza ţinându-se cont de recomandările studiului geotehnic.
 • Se vor amenaja spaţii de depozitare pentru materialele pulverulente pentru a se î/em;mpiedica antrenarea acestora de către vânt pe terenurile învecinate.
 • Pe perioada secetoasă se va proceda la umectarea drumurilor de acces pentru limitarelia antrenării prafului rezultat în principal de la manevrarea şi transportul materialelor de construcţie spre zone/strong/ustrongle învecinate.
 • Accesul la fiecare turbină eoliană se va realiza doar pe drumurile de exploatare existente.
 • Reducerea vitezei de circulaţie a vehiculelor grele pe pe drumurile publice, pe toată perioada de construcţie-montaj a parcului eolian.
 • Restricţionareemstrong/stronga programului de lucru astfel înc&ˆt, în special noaptea să nu existe surse de zgomot şi vibraţii.
 • Elaborarea şi implementarea unui plan privind transportul greu prin localitate pe perioada de construcţie.
 • Supravegherea traficului în special pe drumurile din interiorul localităţilor.  
 • Nˆivelarea solului în zonele în care intervenţia s-a realizat prin decopertare pentru a permite o refacere mai rapidă şi relativ uniformă a asociaţilor vegetale.
 • Monitorizarea biodiversităţii , propus a fi amplasat atât pe perioada de execuţie a lucrărilor cât şi pe perioada desfăşurării activităţii, după un pl strong cellspacing=/emstrongan de monitorizare.

IV. Condiţii care trebuie respectate

1. Pe durata implementării proiectului:

 1. Implementarea obiectivelor proiectului în limitele parcelelor topografice stabilite în baza actelor de proprietate anexate la documentaţie.
 2. Amplasarea centralelor eoliene va respecta prevederile din Ordinului nr.4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice -revizia 1 referitoare la:
 3. zona de protecţie pentru amplasarea unei centrale eoliene,
 4. zona de siguranţă pentru amplasarea unei centrale eoliene,
 5. zonele cu destinaţii speciale (rezervaţii naturale, conservare istorică)
 6. arealele de locuit (nu trebuie sa afecteze prin zgomot, efect de umbrire, dominare vizuală);
 7. zonele de protecţie şi de siguranţă pentru o staţie electrică de conexiune/ transformare;
 8. Respectarea Legii 2011/2011 privind regimul deşeurilor.
 9. Depozitarea solului excavat pe orizonturi pedologice, astfel încât solul fertil să poată fi reutilizat după construcţia turbinelor, la renaturarea suprafeţelor afectate.
 10. Monitorizarea gestiunii deşeurilor, conform Hotărârii Guvernului României nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Pentru prevenirea apariţiei accidentelor se vor respecta următoarele:
 12. respectarea cu stricteţe a proiectului tehnic privind realizarea fundaţiilor, drumurilor de acces interne şi de exploatare
 13. montarea de plăcuţe avertizoare la limita parcului pe care să se inscripţioneze pericolele existente în zona turbinelor eoliene.

2. Pe perioada de exploatare a parcului eolian:

 1. Respectarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 2. Monitorizarea gestiunii deşeurilor, conform Hotărârii Guvernului României nr. 856/2002   privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. strong/strong Valoarea admisibilă a nivelului  de zgomot la limita zonei funcţionale, va fi de 65 dB(A), conform STAS 10009-88.
 4. Pe perioada de funcţionare a parcului eolian se va utiliza un singur drum de acces şi de intervenţie la turbine, eliminându-se drumurile radiale pe vârful dealurilor, pentru micşorarea presiunii asupra suprafeţei acoperite cu vegetaţie.

3. Pe perioada de  centerunbsp; Amplasarea centralelor eoliene va respecta prevederile din Ordinului nr.4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice -revizia 1 referitoare la:dezafectare a parcului eolian şi refacerea mediului:

 1. Demontarea turbinelor pe secţiuni, dezasamblarea componentelor acestora &ˆn vederea refolosirii şi transportul elementelor neutilizabile la depozite autorizate.
 2. Demontarea staţiei de transformare.
 3. Îndepărtarea fundaţiilor prin demolare şi excavare, desfiinţarea traseelor de cabluri electrice, recuperarea acestora şi valorificarea lor prin unităţi de profil.
 4. Dezafectarea căilor de acces la turbine şi a platformelor de deservire, prin îndepărtarea stratului de piatră spartă şi reabilitarea terenului.
 5. Recuperarea materialelor refolosibile şi valorificarea acestora prin ustrong/strong/strongnităţi de profil (deşeuri de oţel, cupru, aluminiu, fibră de sticlă, DEEE).
 6. Redarea terenului î/strong/strong/strongn circuitul agricol.

4. Condiţii generale:

 1. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 26/strong5/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 ptivind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.
 3. Respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Respectarea legii 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor, conform Hotărârii Guvernului României nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Monitorizarea biodiversităţii atât pe perioada de execuţie a lucrărilor cât şi pe perioada desfăşurării activităţii, după un plan de monitorizare.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

  Autoritatea competentă pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediustrong/em/strongPe perioada de funcţionare a parcului eolian se va utiliza un singur drum de acces şi de intervenţie la turbine, elimin lui Caraş-Severin - a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protecţiei mediului, astfel:

    - cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin şi pe pagina web;

    - decizia etapei de &ˆncadrare a fost făcută publică pe pagina web a APM CS în data de 14.11.2011 şi în cotidianul Jurnal de Caraş-Severin în data de 15.11.2011;

    - documentaţia de susţinere a solicitării a fost pusă la dispoziţia publicului interesat la sediul S.C. TOPLEŢ ENERGY SRL şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin;

    - publicul interesat şi-a exprimat opiniilstrong/pstronge în cadrul şedinţei de dezbatere /strong/strongstrong publitd style= că din data de 28.03.2012 care a avut loc la sediul Primăriei comunei Topleţ şi a fost anunţată prin publicare în Jurnal de Caraş-Severin din data de 06.03.2012;

&n bsp;   - decizia de emitere a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul Primăriei comunestrongwidth:105px;i Topleţ şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin.

Precizăm că nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursultd style= procedurii.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice &ˆn scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în ap licare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu m Anunţ public privind decizia etapei de odificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

ŞEF SERVICIU REGLEMENTĂRI,

 

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT: ing. Narcisa PÎNZARIU

------------------------------

ANUNT PUBLIC

( 23.02.2012 )

 

 

 Agentia pentru Protectia Mediului Caraş-Severin, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Planul Urbanistic ZonalPARC EOLIAN TOPLEŢ, jud. CARAS &- SEVERIN, beneficiar S.C. TOPLEŢ ENERGY S.R.L.

Motivestrong/emstrongle care au stat la baza luării  acestei decizii au fost următoarelefără efectuarea evaluării adecvatewidth:105px;p align=emstrongp align=:

 • planul  respectă cerinţele legislaţiei privind protecţia mediului;
 • planul are în vedere dezvoltarea spaţială durabilă  şi echilibrată a arealului planului, prin utilizarea superioară a resurselor locale regenerabile, în paralel cu protecţia, conservarea şi reabilitarea mediului natural afectat la implementarea obiectivelor;
 • pristrongstrongstrong n implementarea obiectivelor planului nu sunt afectate zonele de protecţie hidrogeologică ale frontului de captstrongstrong are a apei din subteran;

-----------------------------------------------

 

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei width:110px;lide emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Parc eolian Topleţ”, amplasat în localitatea Topleţ, jud. Caraş-Severin, titular SC TOPLEŢ ENERGY SRL Caransebeş.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediu Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, &i/strong/strongemcirc;ntre orele 0800 – 160strongstrongstrong0, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Observaţiile / contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.11.2010

 

 

 

Data afişării anunţului pe site

09.04.2012

-------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare LES MT Caransebeş - LEA 20 KV C.F.R. tronson st. 38/1 – 39, LEA 2li0 KV Sacu tronson st. 41 – 43 pe str. Traian Doda, propus a fi amplasat în Caransebeş – intravilan, titular .S.C. Enel Distribuţie Banat &nd ash; Unitatea Teritorială Reţea Reşiţa.

  &nbsstrong/strongp; Inform/uaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sedi/tdul S/strong/strong/strong.C. Enel Distribuţie Banat – Unitatea Teritorială Reţea Reşiţa cu sediul în Reşiţa, B-dul/em/strong/ustrongu Al. I. Cuza, nr. 42în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

  /u strong            19.04.2012

 

-------------------------------

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare LES MT Caransebeş - LEA 20 KV C.F.R. tronson st. 56 – 63, pe str. S. Bărnuţiu şi str. A.I. Cuza, propus a fi amplasat în Caransebeş – intravilan, titular .S.C. Enel Distribuţie Banat – Unitatea Teritorială Reţea Reşiţa.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr./strong strongcenter 73 şi la sediul S.C. Enel Distribuţie Banat &astrongmp;- Unitatestronga Teritorială Reţea Reşiţa cu sediul în Reşiţa, B-dul Al. I. Cuza, nr. 42în zilele de luni - vineri, &ˆntre orele 8 - 16.

 

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

    &n/strong -bsp;         Data afişării anunţului pe site

              19.04.2012

---------------------------

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

 

  strong/strong/strong       Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare a solicitării delistrong revizuire pentru proiectul „Captare secundară Bistra.. Scoatere definitivă şi temporară din fond forestier”,propus a fi amplasat înbazinul hidrografic Timiş, pe râul Bistra, pe teritoriul administrativ al comunei Băuţar, sat Bucova, Ocolul Silvic Băuţar, UP I, UP II judeţul Caraş–Severin, titular S.C. HIDROELECTRICA S.A. Sucursala Hidrocentrale Caransebeş.

Decizia autorităţii strongde mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni &- joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, şi la sediul S.C. HIDROELECTRICA S.A. Sucursala Hidrocentrale Caransebeş,cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Splai Sebeş nr. 2 A, judeţul Caraş&-Severin, în zilele de luni-vineri, orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro

Observaţiile / contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 25.04.2012 (în termen de 13 zile de la afişare)

 

Data afişării anunţului pe site

                                                               12.04.2012

----------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de &ˆncadrare

 

         Agenţiastrong pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Alimentare cu apă a localităţii Fizeş, Comuna Berzovia, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în localitatea Fizeş, titular Comuna Berzovia.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, &ˆntre orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20 aprilie 2012.

 

Data afişării anunţului pe site

11.04.2012

-----------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

      strong/strong/strong/strongnbsp;strong   Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Canalizare menajeră a localităţilor Fizeş şi Berzovia, Comuna Berzovia, jud. Caraş-Severin, propus a fi amp/lilasat în localităţile Fizeş şi Berzovia, titular Comuna Berzovia.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, &ˆntre orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20 aprilie 2012.

 

Data afişării anunţului pe site

11.04.2012

-------------------------

&±±nbs nbsp;p;

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul inemu, /strongteresat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului /strongstrong/u/strong/strongpentru proiectul Modernizare străzi în localităţile Fizeş şi Berzovia, Comuna Berzovia, jud. Caraş-Severin, propus a fi amplasat &ˆn localităţile Fizeş şi Berzovia, titular Comuna Berzovia.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, &ˆn zilele de luni – vineri, &ˆntre orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicenternbsp; cul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20 aprilie 2012.

 

Data afişării anunţului pe site

11.04.2012

 

--------------------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Refacere portale de protecţie pod 28+044 Linia CF Caransebeş - Reşiţa”, propus a fi amplasat &ˆn extravilanul localităţii Ezeriş, pe linia CF Caransebeş-Reşiţa, la Km 28+044, titular CNCF „CFR” S.A. Bucureşti, Sucursala Regională CFR Timnbsp;işoara, cu sediul &ˆn Timişoara, str. Gării, nr.2, judeţul Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 13T sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la sediul C.N.C.F.R. „CFR” S.A. Sucursala Regională CFR Timişoara, cu sediul &ˆn Timişoara, str. Gării, nr.2, în zilele de luni &n/ustronguudash; vineri, între orele 0800 – 1500.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

11.04.2012

 

------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  continuarea procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul „Construire cabană salvamont şi centru de informare turistică Muntele Mic”  propus a fi amplasat în com. Turnu Ruieni,  judeţul Caraş-Severin; titular DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT CARAŞ-SEVERIN.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o nbsp; Demontarea staţiei de transformare.fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, &±ˆn zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400 , precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta cstrong nbsp;strongomentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare până la data de 13.04.2012

 

Data afişării anunţului pe site

06.04.2012

/strong/strong/pu--------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         &nbs/strong/strongp; strongAgenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  continuarea procedurii fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, &ˆn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului ş strongcenter ˆp align=ˆˆi de evaluare adecvată pentru proiectul „Construire cabană salvamont şi centru de informare turistică Muntele Mic”  propus a fi amplasat în com. Turnu Ruieni,  judeţul Caraş-Severin; titular DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT CARAŞ-SEVERINstrnbsp;/strongstrongemongnbsp;/strong/p.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400 , precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.strong

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul/strong deciziei etapei de &ˆncadrare până la data de 13.04.2012

 

Data afişării anunţului pe site

06.04.2012

 

 

 

---------------------------------------------------

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încad/strongstrong/prdquo; S.A. Bucureşti, Sucursala Regională CFR Timnbsp;işoara, cu sediul strongrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: cu evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a /strongnbsp;strongstrongem impactului asupra mediului, pentru proiectul Microcarieră experimentală privind exploatarea resurselor de lignit &- perimetrul de explorare Goleţ, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al Comunei Bucoşniţa, sat Goleţ – în afara intravilanului, judeţul Caraş-Severin, titular S.C. P&B ENERGY COMIMPEX S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poa/strong/strong /strong/strong/p/strongte înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de &ˆncadrare până la data de 14.04.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

04.04.2012

 

--------------------------/strong/u/em-------------------------

Anunţ public privind dec/pizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impacstrongp align=tului asupra mediului, pentru proiectul Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturalepropus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, străzile Gratz, George Enescu şi Damaschin Bojincă, titular E.on Gaz Distribuţie S.A..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în znbsp;strong/strongilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 14.04.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

 

04.04.2012

 

---------------------------------------------------------------nbsp;------

Anunţ public strongemstrongprivind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de &ˆncadrare: fără evaluarea impactului asupra mediuluistrongplusmn;circ;p align=/strong, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare LEA 20 KV centură urban – Reşiţa, propus a fi amplasat &ˆn intravilan şi parţial în extravilan, titular Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa.

Proiectul deciziei de &istrongˆcirc;ncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediulunbsp;/strong±strongi Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poa/emstrongstrongstrong/em/strongte înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 14.04.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

04.04.2012

 

----------------------------------------, şi vineri, center---------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, &ˆn cadrul/strong procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Preluare LEA 20 KV Oraviţa 3 st. 18/48 cu LEA 20 KV Oraviţa 1 în zona PT 9004, propus a fi amplasat în intravilan zona str. Cloşca, titular Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, &ˆntre orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul decizi/em/strongstrongei de încadrare până la data de 14.04.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

04.04.2012

---------------------------------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia M/strongediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Alimentarea cu apă a localităţii Fizeş, comuna Berzovia, jud. Caraş-Severin, propus a fi amplasat în satul Fizeş, titular Comuna Berzovia.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul administraţiei publice locale Berzovia în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

               Data afişării anunţului pe site

              03.04.2012

 

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Canalizare menajeră a localităţilor Berzovia şi Fizeş, Comuna Berzovia,strong propus a fi amplasat în satele Berzovia şi Fizeş, titular Comunastrong/em Berzovia.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul administraţiei publice locale Berzovia în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

 p/em;             03.04.2012

 

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare străzi înlocalităţile Berzovia şi Fizeş, comuna Berzovia, jud. Cara/pş-Severin, propus a fi amplasat în satele Berzovia şi Fizeş, titular Comuna Berzovia.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul administraţiei publice locale Berzovia în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site

              03.04.2Anunţ public privind decizia etapei de 012

 

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturalepropus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa, străzile Gratz, George Enescu şi Damaschin Bojincă, titular Eˆ/strong/strong/em pstrong.on Gaz Distribuţie S.A..

    Informaţiile privind proiec/lip align= /strongtul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul E.on Gaz Distribuţie din Reşiţa, str. Fântânilor, nr. 2, în zilele de luni - vineri, între strong-nbsp; Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cara /emstrongş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .nbsp;porele 8 - 16.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţuluistrong/strongstrong/strongstrong pe site

              02.04.2012

------------------strong/strong---------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare LEA 20 KV centură urnbsp;/ppban – Reşiţa, propus a fi amplasat &ˆn intravilan şi parţial în extravilan, titular Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severistrongstrong nbsp; Aem/ustrong/strong/strongstronggenţia pentru Protecţia M/strongediului Caraş-Severinanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul /emn din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa, bulevardul Al.I. Cuza, nr. 42, în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin .

&ncenteremstrongbsp;

              Data afişării anunţului pe site

              02.04.2012

------------------------------------------

 

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Preluare LEA 20 KV Oraviţa 3 st. 18/48 cu LEA 20 KV Oraviţa 1 în zona PT 9004, propus a fi amplasat în intravilstrongan zona str. Cloşca, titular Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa .

    Informaţiile privind center/strong /strongproiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa, bul/strongstrongustrongevardul Al.I. Cuza, nr. 42, în znbsp;ilele de luni - vineri,p align= între orele 8 - 16.

&nbsˆstronge nbsp;strongmp;   Observaţiile public/strongului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Menbsp;/pdiului Caraş-Severin .

 

              Data afişării anunţului pe site

&n/em bsp;             02.04.2012

 

----------------------------------

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severinanpnbsp;nbsp;unţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de/strong mediu pentru proiectul Microcarieră experimentală privind exploatarea resurselor de lignit – perimetrul de explorare Goleţ, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al Comunei Bucoşniţa, sat Goleţ – în afara intravilanului, judeţul Caraş-Severin, titular S.C. P&B ENERGY COMIMPEX S.R.L.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, telefon 0255223053 şi la sediul S.C. P&B ENERGY COMIMPEX S.R.L. cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Ciocârliei, nr. 16, bloc D13, sc. A, ap. 1în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16 .

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Caraş-Severin .

 

strongnbsp;        &n/pCanalizare menajeră a localităţilor Berzovia şi Fizeş, Comuna Berzoviap/strongnbsp;/strongbsp;      Data afişării anunţului pe site

              28.03.2012

 

-------------------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapnbhttp://www.apmcs.anpm.ro/nbsp;sp;/strong ˆp Proiectul deciziei de nbsp;pei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de &ˆncadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Trecere în LES 20 KV Oţelu Roşu 1, respectiv Oţelu Roşu 2”, titular SC  ENEL DISTRIBUŢIE BANAT SA.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteastrongză pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1600, şi vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la ur strongstrongmătoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 31.03.2012.

          

Data afişării anunţului pe site

23.03.2012

 

-----------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediulu/u/strongstrongnbsp;strong/u/strongstrongnbsp; i Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrcenter/strongstrong/pare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare LEA 0,4 kV Oraviţa, str. Spitalului, P-ţa A. Vlaicu,str. Cloşca, str. A. Şaguna, str. Ef. Murgu, str. 1 Decembrie 1918, str. Răcăşdiei, str. G. Coşbuc, str. Prieteniei, , str. V. Alecsandri, constând în schimbare conductori, refacere prize pământare (22 buc.), demontare şi montare corpuri iluminat (67 buc.), înlocuire stâlpi (109 buc.), îndreptare stâlpi (25 buc.), refacere branşamente, montarea 87 console pe acoperiş cu acordul notificat al proprietarilor, montarea blocurilor de măsură şi control în locul iniţial şi nu p /strong e faţada principală a clădirilor, propus a fi amplasat în Oraşul Oraviţa, titular S.C. Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1600, , precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 31.03.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

23.03.2012

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu revizuit

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu, pentru proistrongstrongectul Parc eolian 84 MW”, amplasat în extravilanul localităţílor Moldova Nouă - Coronini, titular: SC WINDKRAFT SIMONSFELD RO SRL

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni &- vineri, între orele 0800 – 1600, şi la sediul SC WINDKRAFT SIMONSFELD RO SRL, Reşiţa, str. Fântânilor, bl.4, sc. 1, ap. 3 în zilele de luni - vineri., orele 08.00 – 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Observaţiile / contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului p http://www.apmcs.ro/-Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 02.04.2012.

 

Data afişării anunţului pe site

21.03.2012

 

 

em

-------------------------center/p---

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat nbsp;/em/strong/strongstrongasupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Trecere în LES 20 KV Oţelu Roşu 1, respectiv Oţelu Roşu 2”, propus a fi amplasat în Oţelu Roşu, str. G. Coşbuc, str. Gării, str. I. Creangă, jud. Caraş-Severin, titular SC  ENEL DISTRIBUŢIE BANAT SA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1600, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul SC APERGMIN SRL, Reşinbsp;pţa, str. Ioan Corvin, bl.5, sc.3, ap.1, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

21.03.2012

 

----------------------------------------------------

&nstrong/strong, precum şi la sediul SC APERGMIN SRL, Reşinbsp;pţa, str. Ioan Corvin, bl.5, sc.3, ap.1, bsp;   Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

         

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat as/strongstrongcenternbsp;upra depunerii solicitării de emitere a acordulstrongnbsp;em, amplasat ui de mediu pentru p/strong/uuroiectul Modernizare LEA 0,4 kV Oraviţa, str. Spitalului, P-ţa A. Vlaicu,str. Cloşca, str. A. Şaguna, str. Ef. Murgu, str. 1 Decembrie 1918, str. Răcăşdie Agenţia pentruicenter/pSC, st/p/strongr. G. Coşbuc, str. Prieteniei, , str. V. Alecsandri, constând în schimbare conductori, refacere prize păm&ˆntare (22 buc.), demontare şi montare corpuri iluminat (67 buc.), înlocuire st&ˆlpi (109 buc.), &ˆnbsp;p00ndrep /p/p emtare stâlpi (25 buc.), refacere branşamente, montarea 87 console peme acoperiş cu acordul notificat al proprietarilor, montarea blocurilor de măsură şi control în locul iniţial şi nu pe faţada principală a clădirilor, propus a fi amplastrong/strong sat în Oraviţa, titular S.C. Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul SC Enel Distribuţie Banat UTR Reşiţa, bulevardul A, .I. Cuza, nr. 42, în zilele de luni - vineri, între orele 800 - 1600 .

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Caraş-Severin .

 

              Data afişării anunţului pe site/strong

              19.03.2012

----------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare sistem de alimentare cu apă a localitaţii Slatina Timiş”, propus a se realiza în localitatea Slatina Timiş, jud. Caraş-Severin, titular: Comuna Slatina Timiş.

Proiectul deciziei de &ˆncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru ProtComuna Slatina Timiş.ecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, &ˆn zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.03.2012.

 

 

Data afişării anunţului pe site

13.03.2012

&nParc eolian 84 MW /p/strongbsp;

---------------------

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

« Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de continuare a procedurii privind emiterea autorizaţiei de construire, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul:

„Alimentare cu apă a localităţilor Iam, Milcoveni şi Berlişte”, propus a fi amplasat în satele Berlişte, Iam şi Milcoveni, jud. Caraş-Severin, t/em/strongemstrongp/emitular Comuna Berlişte.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - vineri, între orele 800 – 1600, precum şi la următoare a adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la pro/strongiectul deciziei de încadrare &icirstrong/strong/strongp align=/strong/u c;n termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ»

Data afişării an/strongstrongstrongstrongunţului pe site : 09.03.2012

----------------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapeistrong/em de încadrare

« Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de continuare a procedurii privind emiterea autorizaţiei de construire, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul:

„Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localităţile comunei Berlişte, jud. Caraş-Severin”,,

amplasat în satele Iam, Milcoveni şi Berlişte,  judeţul Caraş-Severin, titular Comuna Berlişte.

Proiectul deciziei etapei de încadrare /astrongcenterşi motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraşp align=nbsp;p, titular -Severin, din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - vineri, între orele 800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ»

Data afişării anunţului pe site : 09.03.2012

---------------------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

nbsp;strongnbsp;strongstrong  

 

Agenţia pentru p align=strong Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obtinerea permisului pentru extragere nisipuri pietrişuri din albia minoră a râului Timiş CSA 129, perimetrul Sacu-Tîncova”, propus a fi amplasat în comuna Sacu, jud. Caraş-Severin, titular SC TECHNOCER SRL..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin,h1ˆ, şi vineri, p align= Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, &ˆntre orele 0800 – 1600, precum şi la sediul SC TECHNstrongOCER SRL, localitatea Nădrag, strada Metalurgiştilor, nr. 16, judeţul Timiş, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

07.03.2012

 

----------------- , pstrong -------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Centrală electrică eoliană şi utilităţi”, propus a fi amplasat în Ciuchici, jud. Caraş-Severin, titular SC WIND ENERGY SISTEM SRL..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la sediul SC WIND ENERGY SISTEM SRL, localitatea Slatina Timiş, nr. 529A, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afistrongşării anunţului ˆ pe site

07.03.2012

 

--------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

&n- ˆ /pbsp;

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Centrală electrică eoliană şi utilităţi”, propus a fi amplasat în Ciuchici, jud. Caraş-Severin, titular SC WIND ENERGY MENTOR SRL..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, &ˆn zilele due luni – vineri, între orele 0800 &- 1600, precum şi la sediul SC WIND ENERGY MENTOR SRL, localitatea Slatina Timiş, nr. 529A, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

&nubsp;

Data afişării anunţului pe site

07.03.2012

 

-------------------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării/p/strongem/em de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „nbsp;emCentrală electrică eoliană şi utilităţi”, propus a fi amplasat în Ciuchici, jud. Caraş-Severin, titular SC WIND ENERGY MENTOR SRL..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraşu-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni &- vineri, între orele 0800 – 1600, nbsp;/strongnbsp; Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu/strong/emprecum şi la sediul SC WIND ENERGY MENTOR SRL, localitatea Slatina Timiş, nr. 529A, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Seve/strongrin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

 

07.03.2012

 

-------------------------------------------------

Anunţ public u/strong/strongprivind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

         

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Alimentare cu energie electrică turn telecomunicaţii Anina, propus a fi amplasat &ˆn Anina, zona taberei Valea Minişului, titular S.C. Enel Distribuţie Banat – UTR Reşiţa.

    Informaţiile privind proiectul propus pot/strongstrong/emstrong fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul SC Enel Distribuţie Banat UTR Reşiţa, ˆstrongnbsp;/strongˆstrong/strong/p/embulevardul A.I. Cuza, nr. 42, în zilele de luni - vineri, între orele 800 - 1600 .

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Caraş-Severin .

 

              Data afişării anunţului pe site

              06.03.2012

--------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul &b/pnbsp;nbsp;nbsp;00 p align=dquo;Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localităţile comunei Berlişte, jud. Caraş-Severi”, propus a fi amplasat în satele Berlişte, Iam şi Milcoveni, jud. Caraş-Severin, titular Comuna Berlişte.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, n/strongem/strong/strongr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la sediul administraţiei publice locale a Comunei Berlişte, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, respectiv la sediul proiectantului SC PROIECT M&M din/strong Caransebeş, str. George Coşbuc, nr. 5, jud. Caraş-Severin.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

29.02.2012

 

---------------------------------------------------------------

    Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

     &nbsnbsp;centernbsp;nbsp;p;   

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunestrongrii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire siloz cereale, magazie, vestiare, birouri, instalaţie de acostare – încărcare barje, post de transformare, alei carosabile şi împrejmuire teren – localitatea Moldova Veche, propus a fi amplasat în Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, str. Dunării, Fu/strongu/strong/em.N., titular S.C. Alfred C Toepfer Internaţional Logistic S.R.L.

&n/ubsp;   Inp align=nbsp; strongformaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţastrongemstrongstrongustrong, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul SC Alfred C Toepfer International Logistic SRL din Bucureşti, sector -------------------------center/p---strong 2, str. Dinu Vintilă, nr. 11, et. 14, în zilele de luni - vineri, între orele 800 - 1600 .

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Caraş-Severin .

 

       &n/strongstrong/strongembsp;      Data afişării anunţului pe site: 28.02.2012

-------------------------------------------------

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu apă a localităţilor Iam, Milcoveni şi Berlişte”, propus a fi amplasat în satele Ber lişte, Iam şi Milcoveni, jud. Caraş-Severin, titular Comuna Berlişte.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la sediul administraţiei publice locale a Comunei Berlişte, în zilele de luni – vineri, &ˆntre orele 0800 – 1600, respectiv la sediul proiectantului SC PROIECT M&M din Caransebeş, str. George Coşbuc, nr. 5, jud. Caraş-Severin.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişăristrongi anunţului pe site

29.02.2012

 

--------------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei de &ˆncadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediuluui,  pentru strong Data afişării anunţului pe site -------------------------------------------------nbsp;proiectul „ Reabilitarea păşunilor din comuna C-tin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin, prin realizarea unor adăpători pentru animale, pr/strong/strong/uem/emp align=in foraj în păşunile comunale din satele: Prisaca, Zăgujeni şi Peştere ”propus a fi amplasat în  comuna C-tin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin, titular Primăria C-tin Daicoviciu.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600, precum şi la următoarea adresă de internet w/strong/strongstrongˆstrong/strong/strongww.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de &ˆncadrare până la data de 02.03.2012 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Datua afişării anunţului pe site

23.02.2012

ustrongstrongstrongemstrongnbsp;p align=strong/p  

-----------------------------------------------em-----------

 

 

 

 

 

Anunţ public privind depuner/strongstrong/strongea solicitării de emitere

a acordului de mediu

 

       &nbs/strongpp;   Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Seve/strong/strongemrin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare piste pentru biciclişti între cartier Lunca Bîrzavei şi Centru Vechi al municipiului Reşiţa”  propus a fiamplasat în mu/strongstrong Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, p/strongempstrongnicipiul Reşiţajudeţul Caraş-Severin, beneficiar MUNICIPIUL REŞIŢA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, &ˆn zilele de luni &- joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul CONSILIULUI LOCAL REŞIŢA, Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A,  jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

22.02.2012

 /pnbsp;

 

 

------------------------------------

Anunţ public privind decizia etapei/p de &ˆncadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fărăevaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul proced/strongstrong/ememstrongstrongurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul:

 • Hidroagregate noi pentru sistemul hidroenergetic din bazinul de recepţie Reşiţa – Canale strong, precum şi la sediul SC WIND ENERGY MENTOR SRL, localitatea Slatina Timiş, nr. 529A, de aducţiune, propus a fi amplasat pe raza localităţilor Reşiţa, Văliug, Teregova şiPrigor,titular S.C. HYDROENERGY POWER S.R.L.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni &- vineri, între orele 080/strong0 – 1600,  precum şi la următoastrong /strongrea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare p&±ˆnă la data de 28.02.2012 (în termen de 8 zil/stronge d/strongemememem/strong/ue la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

21.02.2012

                                                         

 

 

 

-----------------------------------------------

Anunţ pu/strongstrong/strongublic privind decizia etapei de încadra re

 

        strong/uemstrou/strongng; Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de strong /strongîncadrare: fărăevaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectele:

 1. „Hidroagregate noi pentru sistemul hidroenergetic din bazinul de recepţie Reşiţa - CH/strong/strongem/uE Grebla”,propus a fi amplasat &ˆn Municipul Reşiţa, str. Primăverii, nr.4 B.
 2. /strong „Hidroagregate noi pentru sistemul hidroenergetic din bazinul de recepţie Reşiţa &- CHE Breazova”, propus a fi amplasat în comuna  Văliug, titnbsp;ular S.C. HYDROENERGY POWER S.R.L.

1. Proiectele deciziilor de &ˆncadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni &ndasstrongnbsp;Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, strong/strong/strong/strongh; vineri, între orele 080strongstrong/strongustrong0 – 1600,  precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadra/strongre până la data de 28.02.2012 (&ˆn termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

21.02.2012

          &n/strongstrong/strong/strongstrongbsp;                                               

 

 

 

 

 

 

        

---------------------------------------------------------------------------------------

Anunt

DECIZIE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI AL S.C. AQUACAstrong/strongRAŞ S.A. – Exp00loatarea Anina

 

Data: 17.02.2012

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă:

Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu

pentru: S.C. AQUACARAŞ S.A., cu sediul în Municipiul Reşiţa, Piaţa Republicii, nr. 7, în vederea desfăşurării activităţilor:

 • captarea, tratarea şi distribuţia apei, cod CAEN rev. 2: 3600;
 • colectarea şi epurarea apelor uzate, cod CAEN rev. 2: 3700

în Oraşul Anina, jud. Caraş-Severin.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, zilnic între orele 9 – 16 (vineri 9 - 14) la sediul Anbsp;p align= nbsp;genţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053, &ˆn termen de 30 de zile lucrătoare de la afişare, până la data de 30.03.2012.

Afişat la sediul A.P.M. Caraş-Severin: - 17.02.2012

nbsp;

 

 

Întocmit: ing. Iosif PLACHI