Emisii poluanţi atmosferici - Cadrul General 


  

 Cadrul general

În Europa, emisiile multor poluanţi din aer au scăzut substanţial din 1990, determinând o îmbunătăţire a calităţii aerului în regiune. Totuşi,începând din 1997, concentraţiile de pulberi în suspensie şi de ozon din aer nu au indicat nicio îmbunătăţire semnificativă în ciuda diminuării emisiilor. O proporţie semnificativă a populaţiei urbane din Europa locuieşte încă în oraşe unde se depăşesc anumite limite europene ale calităţii aerului (stabilite pentru protecţia sănătăţii omului). De asemenea, este posibil ca o serie de ţări să omită unul sau mai multe plafoane de emisie obligatorii din punct de vedere juridic până în 2010 pentru patru poluanţi atmosferici importanţi. Nevoia de reducere a expunerii la poluarea aerului rămâne o problemă importantă.

Pentru a identifica cauzele depăşirilor existente într-o anumită regiune şi în scopul stabilirii măsurilor care trebuie implementate se impune o estimare clară a emisiilor înregistrate în regiunea respectivă.www.anpm.ro
Adaugat: 2010-09-09 10:33:42
TiparesteTipareste